Prosimy poświęcić 15 minut (albo tyle, ile będzie konieczne) na podsumowanie tego, nad czym pracowaliście pomiędzy ostatnią sesją a tą.

 • Czy udało nam się zrobić to, co sobie zaplanowaliśmy?
 • Co było łatwe do wykonania, a co trudne?
 • Czego się nauczyliśmy, robiąc to, co sobie zaplanowaliśmy?
 • Jak współpracowaliśmy i przejmowaliśmy odpowiedzialność?

Pamiętajcie, proszę: nie ma nic złego w tym, że doświadczacie problemów – to nowy sposób współpracy i potrzeba trochę ćwiczeń i eksperymentów, zanim stanie się on czymś powszednim.

Zrozumienie Głównych Założeń Teorii Przywiązania – Podstawy do profesjonalnych praktyk opiekuńczych

Kompetencje do przećwiczenia

 • Umiejętność zastosowania w praktyce profesjonalnego zachowania związanego z budowaniem więzi.
 • Znajomość wymiarów: „Poszukiwanie Bezpiecznej Podstawy“ i „Rozpoznanie“ oraz jak wspierać te dwa działania i do nich zachęcać niemowlęta i małe dzieci.
 • Zrozumienie wymiarów Bezpiecznej Podstawy w Zachowaniu Opiekuna.
 • Zrozumienie ciągłej równowagi pomiędzy Pracą z Zadaniami a Pracą z Relacjami.

Myśl przewodnia sesji

W czasie tej sesji szkoleniowej będziecie zajmowali się znaczeniem teorii przywiązania u swoich dzieci, a także tym, jak zrozumienie tej teorii wpłynie na sposób waszej pracy przez pozostałe sesje:

 • codzienne kontakty i czynności,
 • pracę z krewnymi,
 • how to plan the day’s work , etc

Poznacie Zachowania Wskazujące na Przywiązanie, dowiecie się, czym są Bezpieczna Podstawa, jaką daje opiekun, oraz Zachowania Poznawcze.


Cel sesji

 • Głównym celem niniejszej sesji jest zrozumienie znaczenia podstaw teorii przywiązania w celu poprawienia zachowań opiekunów oraz bezpiecznego rozwoju dzieci.
 • Dzieci bez stałych rodziców są bardzo narażone na zmiany opiekunów czy miejsca przebywania, co w późniejszym okresie może powodować zaburzenia więzi. Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka jest w dużym stopniu uzależniony od waszego zrozumienia tego, jak ważne są zachowania opiekuna pod względem budowania więzi.W czasie tej sesji będziecie pracowali nad rozwijaniem dobrych praktyk.


W sesji 4 nauczycie się, jak unikać marnotrawienia dobrych wysiłków dzięki organizowaniu codziennej pracy swojej i kolegów na inne sposoby niż staroświecki „sposób szpitalny“.


Sesja szkoleniowa 2 zapewnia podstawową wiedzę, którą powinni sobie przyswoić wszyscy opiekunowie.
Możecie podzielić się na kilka mniejszych grup, tak by mieć pewność, że wszyscy zrozumieją i zastosują w praktyce podstawy teorii przywiązania, bezpieczną podstawę i zachowania poznawcze, zanim przejdziecie do sesji 3.