Atvēliet 15 minūtes (vai arī tik, cik nepieciešams), lai apkopotu to, ko esat darījuši starp iepriekšējo un šo nodarbību:

  • Vai mums izdevās paveikt to, kas bija plānot?
  • Ko paveikt bija viegli un ko sarežģīti?
  • Ko mēs esam iemācījušies no tā, ko darījām?
  • Kā mēs sadarbojāmies un uzņēmāmies atbildību?
  • Ko mēs varam darīt labāk nākamajā reizē starp nodarbībām?
ses8_intirimg
Kā mums veicas apmācību programmā?
Novērtēšana un pielāgošana

Kompetences, kas tiek praktizētas
  • Saprast, ar ko ikviens no mums strādā un ko domā par līdz šim paveikto
  • Gūt pārskatu par problēmām un progresu
  • Pielāgot sadarbību un praksi

Nodarbības tēma
Šajā nodarbībā mēs atskatīsimies uz paveikto pirmo 7 nodarbību laikā.
Pēc tam, atbalstot viens otru, novērtēsim paveikto un veiksim pielāgojumus.
 

Nodarbības mērķi
Pirmais nodarbības mērķis ir atskatīties uz nodarbībām, kas jau īstenotas līdz šim.

Pārbaudīt, vai visi izprot teoriju, un paskatīties, kā esat veikuši dažādos uzdevumus, kurus ieteicām vai kādus uzdevumus esat izveidojuši paši. Ir svarīgi, lai jūs nodarbības ieviešat palēnām, jūtaties zinoši par teoriju, un ka esat mēģinājuši īstenot ieteikumus praksē.
Ja jūtaties nedroši, nebaidieties atkārtot kādu no nodarbībām vai uzdevumiem, pirms dodamies tālāk.
Šī apmācību programma nav par aprūpes teorijas mācīšanos, bet gan par teorijas mācīšanos un izprašanu, ieviešot to savā ikdienas praksē. Bērnu aprūpe prasa ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī spēju plānot un ikdienas praksē ieviest vērtīgu rutīnu. Otrs nodarbības mērķis ir visiem – institūcijas vadītājam, instruktoriem un darbiniekiem – iepauzēt izglītības programmā un savstarpēji diskutēt par to, ko līdz šim esat sasnieguši. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka gūstat labāko no apmācību programmas un uzziniet, kur atrodaties pirms turpināt darbu.
 

“Šī nodarbība palīdzēja labāk organizēt attiecības starp aprūpētājiem, sociālo dienestu un direktoru. Mēs pirmo reizi dzirdējām viņu ieteikumus apmācībām un darbiniekiem. Pirmo reizi mūsu direktors runāja ar mums aci pret aci, un teica, cik viņš ir apmierināts. Bija laba sajūta piederēt šai vietai. Un daļa no šīs vietas ir bērni.”
Kāda darbinieka stāstītais