Przegląd materiału i rozmowa o procesie rozwoju

W każdym procesie rozwojowym zdarzają się problemy i sukcesy, więc chcieliśmy Wam pogratulować, że zaszliście tak daleko korzystając z tego programu aby rozwinąć swoją praktykę zawodową. Dziś zrobimy przegląd materiału i zadań z pierwszych pięciu sesji i podsumujemy Wasze wspólne doświadczenia. Potem porozmawiacie o pracy w programie i przedyskutujecie, jak rozwiązywać problemy ze współpracą i wspomagać się nawzajem na nadchodzących sesjach szkoleniowych.
Ważne jest, żeby w części B brał także udział lider.


A. PRZEGLĄD MATERIAŁU I ZADAŃ


W tej części przeczytaj proszę poniższą listę i krótko odpowiedz na każde pytanie.

 
Ta lista zostanie przedstawiona przez instruktora, który będzie także zadawać pytania.
 
Zadanie w grupie, 20-40 minut:

1 SESJA “WPROWADZENIE”

Na pierwszej sesji otrzymaliście informacje o programie oraz jak brać w nim udział.

 • Czy jest to dla wszystkich jasne? Jakieś pytania?
 • Rozmawialiście między sobą o osobistych doświadczeniach dotyczących opieki i straty, które mogą Wam pomóc w zrozumieniu jak dzieci reagują na opiekę oraz separację z opiekunem lub jego utratę.
 • Czy zauważyliście później, że któreś z dzieci reagowały tak, jak Wy w dzieciństwie?
 • Czy zastanawialiście się nad tym, jak zostaliście wychowani przez rodziców, jakie wartości Wam przekazali i w jaki sposób pomogło Wam to w rozumieniu roli opiekuna?
 • Sugerowaliśmy, żebyście nakręcili krótkie filmy wideo albo przeprowadzili obserwację tego, co robią dzieci, kiedy opiekun wychodzi.
  Czy udało Wam się to zrobić? Jakie były rezultaty? Czy trzymacie filmy wideo/spisane obserwacje w bezpiecznym miejscu?
2 SESJA “TEORIA PRZYWIĄZANIA”

Na drugiej sesji uczyliście się o Teorii Przywiązania Bowlby’ego: O pojęciu szukania Bezpiecznej Podstawy (Zachowania związane z Przywiązaniem) oraz jak dzieci zaczynają okazywać Zachowanie Poznawcze jedynie jeśli czują się bezpiecznie.

 • Czy mogliście to zaobserwować i zastanowić się nad tym w Waszej codziennej pracy?
 • Czy zmieniliście, w związku z tym, sposób w jaki udzielacie opieki?
 • Czy udało Wam się nakręcić film albo spisać obserwacje dotyczące Zachowań związanych z Przywiązaniem albo Zachowań Poznawczych?
3 SESJA “STYLE OPIEKI A ROZWÓJ MÓZGU”

Podczas sesji 3 pracowaliśmy nad tym, w jaki sposób stymulacja niemowląt (lub jej brak) może mieć wpływ na rozwój mózgu, zwłaszcza u małych dzieci.

 • W jaki sposób ta wiedza wpłynęła na Waszą praktykę i działania, gdy pracowaliście przy codziennej stymulacji, dotykając dzieci podczas karmienia, starając się nawiązać z nimi kontakt wzrokowy i używając narzędzi do symulacji biernej (kołysek, hamaków, itp.)?


4 SESJA “JAK PRAKTYKOWAĆ SPRAWOWANIE PROFESJONALNEJ OPIEKI”

Podczas sesji 4 pracowaliście nad zrozumieniem znaczenia pracy nad relacjami międzyludzkimi z dziećmi jednocześnie starając się wykonywać zadania praktycznie w rytmie dnia?

 • Jak wpłynęło to na Waszą uwagę kierowaną na dzieci podczas codziennych zadań i realizacji program dnia?
 • Nauczyliście się także wymiarów zachowania Bezpiecznego Opiekuna (często reagować i występować z inicjatywą kontaktu – zachować wrażliwość – być dostępnym dla dziecka – odczuwać z dzieckiem, ale nie jak dziecko, kiedy jest smutne lub złe – interesować się tym, co czuje i myśli i o czym mówi dziecko – nawet w przypadku niemowląt).
 • Jak zdecydowaliście się pracować z tymi kompetencjami i jak to się udało pomiędzy sesjami?


5 SESJA “REAKCJA NA NIESTABILNE WIĘZI U DZIECI”

Podczas sesji 5 dowiedzieliście się także o trzech wzorcach przywiązania, które można często dostrzec, gdy niemowlęta lub małe dzieci pozbawione są właściwej opieki podczas pierwszych dwóch lat życia.
Są to: zachowanie unikające, zachowanie ambiwalentne i zachowanie zdezorganizowane.

 • Czy zauważyliście u dzieci taki stosunek do opiekunów?
 • Czy korzystaliście z zaleceń jak opiekować się dziećmi wykazującymi któreś z tych trzech stylów zachowania w stosunku do opiekunów?
 • Czy to działało? Czy Wasza tolerancja, zrozumienie i refleksje w stosunku do dzieci, w których zachowaniu przejawia się brak poczucia bezpieczeństwa, zwiększyły się?


6 SESJA “OD BÓLU DO ODPORNOŚCI”

Podczas sesji 6 nauczyliście się pracować z dziećmi tak, by pomóc im przezwyciężyć stratę i postrzegać to doświadczenie jako źródło osobistej siły i doświadczenie.

 • Czy korzystaliście wtedy z własnych doświadczeń przeżywania straty jako równoległych opowieści w rozmowach z dziećmi?
 • Czy zorganizowaliście działania, nakręciliście filmy i przeprowadziliście rozmowy, by stworzyć środowisko o szerokich horyzontach, w którym dzieci mogą swobodnie rozmawiać o rozstaniach i stratach, których doświadczyły?
7 SESJA “KIM JESTEM?”

W sesji 7 pracowaliście nad wspieraniu dzieci w aktywnym tworzeniu pozytywnego wyobrażenia na własny temat mimo posiadania wielu różnych źródeł pochodzenia.

 • Czy udało Wam się znaleźć sposoby pomagania dzieciom w przepracowaniu faktu posiadania wielu różnych źródeł pochodzenia?
 • Jakie najcenniejsze doświadczenie wynieśliście z tej sesji?DYSKUSJA W GRUPIE


10 minut

 • Czy chcemy powtórzyć którąś z sesji szkoleniowych, zajęcia teoretyczne czy też zadania?
 • W jaki sposób nasza wiedza, system wartości i zachowania zmieniły się dzięki naszemu uczestnictwu w projekcie?

B. ROZMOWY MAJĄCE NA CELU WZAJEMNE ZROZUMIENIE I WSPARCIE W PROGRAMIE EDUKACYJNYM


Lider bierze udział w tej części. W tej części przeprowadzicie trzy rozmowy, których celem jest ustalenie ról, wzajemnych stosunków między Wami i wsparcia.

 • Zaczniemy od wyznaczenia arbitra, który będzie robić zapiski tego, co mówią inni i pod koniec sesji napisze podsumowanie.
 • Osoba prowadząca rozmowę i jej rozmówca powinni siedzieć tak, żeby wszyscy mogli ich widzieć.
 • Każda z rozmów powinna trwać około 10 minut, po czym słuchacze będą mieli 5 minut na zastanowienie się i skomentowanie tego, co usłyszeli.
 • Prowadzący rozmowę tylko zadaje pytania i daje odpowiadającemu czas na zastanowienie się i odpowiedź.
 • Słuchacze nie powinni komentować ani przerywać rozmowy.
PIERWSZA ROZMOWA: CZŁONEK ZESPOŁU PRZEPROWADZA ROZMOWĘ Z LIDEREM/KIEROWNIKIEM
 1. Dlaczego postanowiłeś/aś skorzystać z programu Fair Start?
 2. Czy Twoi przełożeni wspierają Cię w korzystaniu z programu Fair Start i czy okazują zainteresowanie?
 3. Co dał Ci ten program, jako liderowi, do tej pory?
 4. Wymień proszę trzy problemy, z którymi się spotykasz prowadząc ten program jako lider – w sferze praktycznej, współpracy z innymi zaangażowanymi w program albo inne.
 5. Proszę wymień trzy rzeczy, które Twoim zdaniem instruktor i zespół robią dobrze w tym programie.
 6. Proszę wymień trzy rzeczy, które Twoim zdaniem instruktor i zespół mogliby poprawić w swojej pracy w tym programie.
 7. Proszę wymień trzy sposoby, w które instruktor i zespół mogą Ciebie wesprzeć jako lidera w pracy z programem w przyszłości.

Dziękuję za przemyślenia i sugestie!


5 minut: Osoba przeprowadzająca rozmowę i lider słuchają, nie komentując, podczas gdy zespół i instruktor zastanawiają się nad tym, co usłyszeli.
10 minut: Czas na dyskusję i podsumowanie. Jakie są najważniejsze rzeczy we współpracy z liderem, nad którymi zespół i instruktor muszą popracować?
Arbiter zapisuje te punkty.
DRUGA ROZMOWA LIDER/KIEROWNIK PRZEPROWADZA ROZMOWĘ Z INSTRUKTOREM
 1. Co sądzisz o roli instruktora – co sprawia trudności a co daje Ci energię w tej pracy?
 2. Jak układa się Twoja współpraca ze mną, jako liderem? Jakich postępów albo zmian oczekujesz ode mnie?
 3. Kiedy prowadzisz sesje szkoleniowe albo pracujesz między sesjami – co sprawia trudności a co daje Ci energię w pracy?
 4. Na pierwszej sesji poproszono członków zespołu, żeby pomagali sobie wzajemnie w zrozumieniu materiału, aktywnie uczestniczyli w sesjach i głośno wyrażali swoje opinie, a także brali czynny udział w praktycznych zadaniach między sesjami – czy z Twoich obserwacji wynika, że pomagają sobie nawzajem w zrozumieniu materiału i wyrażają głośno swoje opinie? Czy aktywnie korzystają z materiału i wykonują zadania między sesjami? Jeśli nie, co Twoim zdaniem ich powstrzymuje?
 5. Wymień proszę trzy problemy, z którymi się spotykasz prowadząc ten program jako instruktor – w sferze praktycznej, współpracy z innymi zaangażowanymi w program albo inne.
 6. Proszę wymień trzy rzeczy, które Twoim zdaniem instruktor i zespół robią dobrze w tym programie.
 7. Proszę wymień trzy rzeczy, które Twoim zdaniem zespół mógłby poprawić w swojej pracy w tym programie.
 8. Proszę wymień trzy sposoby, w które zespół i lider mogą Ciebie wesprzeć jako instruktora w pracy z programem w przyszłości.

Dziękuję za przemyślenia i sugestie!


5 minut: Osoba przeprowadzająca rozmowę i instruktor słuchają, nie komentując, podczas gdy zespół i lider zastanawiają się nad tym, co usłyszeli.
10 minut: Czas na dyskusję i podsumowanie. Jakie są najważniejsze rzeczy we współpracy z instruktorem, nad którymi zespół i lider muszą popracować?
Arbiter zapisuje te punkty.
TRZECIA ROZMOWA: LIDER I INSTRUKTOR ROZMAWIAJĄ Z ZESPOŁEM
 1. Co sądzicie o swoim uczestnictwie w programie, jako członek zespołu – co sprawia trudności a co daje Wam energię podczas sesji i między sesjami?
 2. Jak przebiega współpraca z liderem i instruktorem – czy konieczne jest z ich strony jakieś działanie lub zmiany?
 3. Kiedy pracujecie między sesjami – co sprawia trudności a co przynosi Wam satysfakcję?
 4. Na pierwszej sesji poproszono Was, żebyście pomagali sobie wzajemnie w zrozumieniu materiału, aktywnie uczestniczyli w sesjach i głośno wyrażali swoje opinie, a także brali czynny udział w praktycznych zadaniach między sesjami – czy jest coś, co utrudnia wzajemną pomoc w zrozumieniu materiału i głośne wyrażanie swoich opinii? Czy jest coś, co utrudnia korzystanie z materiału i wykonywanie zadań na sesjach szkoleniowych? Podajcie, proszę, jak najwięcej szczegółów.
 5. Wymieńcie proszę trzy problemy, z którymi się spotykacie korzystając z tego programu jako członkowie zespołu – w sferze praktycznej, współpracy z innymi zaangażowanymi w program albo inne.
 6. Proszę, wymieńcie trzy rzeczy, które Waszym zdaniem instruktor i lider robią dobrze w tym programie.
 7. Proszę, wymieńcie trzy rzeczy, które Waszym zdaniem instruktor i lider mogliby poprawić w swojej pracy w tym programie.
 8. Proszę, wymieńcie trzy sposoby, w które instruktor i lider mogą Was wesprzeć jako członków zespołu w pracy z programem w przyszłości.

Dziękuję za przemyślenia i sugestie!


NB: Zespół może zostać podzielony na dwie grupy – jedna rozmawia z liderem, druga z instruktorem. Każda grupa zaczyna od wyznaczenia arbitra.
5 minut: Członkowie zespołu słuchają, nie komentując, podczas gdy instruktor i lider zastanawiają się nad tym, co usłyszeli.
10 minutes: Czas na dyskusję i podsumowanie. Jakie są najważniejsze rzeczy we współpracy z członkami zespołu, nad którymi instruktor i lider muszą popracować?
Arbiter zapisuje te punkty.
DECYDOWANIE O ZMIANACH W ROZWOJU PROGRAMU

Arbitrzy zapisują na tablicy albo dużym arkuszu papieru to, co usłyszeli, podczas gdy inni mają 10 minut przerwy.

 • W jaki sposób możemy wspomóc lidera? Czego on/ona potrzebuje?
 • W jaki sposób możemy wspomóc instruktora? Czego on/ona potrzebuje?
 • W jaki sposób możemy wspomóc instruktora? Czego on/ona potrzebuje?

DYSKUSJA W GRUPIE I DECYZJE


15 minut:
Zebrani dyskutują i sugerują praktyczne sposoby, na jakie instruktor, lider i członkowie zespołu mogę się wzajemnie wspomóc.
Ważne jest, żeby sugestie były praktyczne i realne.
Arbiter zapisuje podjęte decyzje oraz osoby odpowiedzialne za obserwowanie i ocenę wzajemnej pomocy między instruktorem, liderem i członkami zespołu.