Çalişma plani: gelecek oturumdan önce yapacakalarimiz

Gelecek oturumda, bakımın Güven Temeli Modeli size sunulacak.


Model, personelin çalışma saatlerini etkilediği için grup sorumlusu, eğitmen ve personelin birbiriyle biraz tartışmasına sebebiyet verebilir. Birçok kurumda bakıcı annelerin vardiyalı olarak çalıştığı problemini ortaya koyar ve gün boyunca çocukların az sayıda ama aynı bakıcılara ihtiyaçları olduğunu gösterir. Ayrıca, küçük gruplar halindeki bakıcı annelerin, aile grubu oluşturmak için özel bir grup çocuğun gelişiminden sorumlu olmasını önerir.


  • Grup Sorumlusu, eğitmen ve personelin kendi aralarında karşılıklı verdikleri kararları izle.
  • Peronelin çalışma saatlerini gelecek oturuma kadar gözden geçir.


İlginiz için teşekkürler ve gelecek oturuma kadar başarılar!