Nedrošas piesaistes sekas bērnos
- kopīgās piesaistes pazīmes atņemtiem vai pamestiem bērniem –kā mēs viņus izprotam un kā strādājam ar viņiem?

Kompetences, kas tiek praktizētas
  • Pamanīt nedrošu, izvairīgu piesaistes uzvedību bērnos
  • Pamanīt nedrošu, ambivalentu piesaistes uzvedību bērnos
  • Atpazīt nedrošu, dezorganizētu piesaistes uzvedību bērnos
  • Uzzināt kā risināt šo trīs piesaistes uzvedības profesionālā veidā

Nodarbības tēma
Šajā apmācību nodarbībā jūs mācīsieties, kā novērot un pamanīt bērna uzvedībā to, kas atspoguļo agrīnās piesaistes problēmas; kā bez vecāku gādības palikušiem bērniem reizēm veidojas nedrošas piesaistes iezīmes. Jūs iegūsiet ieteikumus, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir nedroša piesaiste.
Nodarbības mērķi
Bez vecāku gādības palikuši bērni ļoti bieži agrīni ir bijuši pakļauti daudziem negatīviem faktoriem: iespējams, pāragri dzimuši ar mazu ķermeņa svaru, kas var ietekmēt attīstību; droša aprūpētāja trūkums no vecāku puses, kuriem ir problēmas savā dzīvē; bieža aprūpētāju maiņa.