Przyjrzymy się teraz trzem rodzajom
zachowań niestabilnych więzi i przedyskutujemy sposób, w jaki je
rozpoznajecie i reagujecie na nie u dzieci. Intensywność strategii każdego z
tych modeli może być o mniejszym bądź większym natężeniu, zatem u danego
dziecka mogą występować tylko niektóre cechy zachowań. Ilustracja pokazuje 4 zachowania