Ogólnie o profesjonalnej opiece i przywiązaniu

Sieroty są szczególnie zagrożone występowaniem negatywnych lub pozbawionych poczucia bezpieczeństwa wzorców przywiązania.  Utraciły one kontakt z rodzicami biologicznymi, ich opiekunowie zmieniają się wielokrotnie we wczesnym etapie
życia, a także często w ciągu dnia.  Często były one ofiarami maltretowania lub deprywacji, zanim trafiły do instytucji lub rodziny zastępczej (więcej wiadomości na temat terapii można znaleźć na stronie www.attachment-disorder.net).
 

Badania dzieci w rodzinach zastępczych pokazują, że jeśli dziecko jest młodsze
niż 20 miesięcy w momencie umieszczenia go pod opieką, zmieni swój wzorzec
przywiązania na wzorzec profesjonalnej opiekunki, pod warunkiem, że osoba
ta zajmuje się dzieckiem przez większość czasu czuwania.  Oznacza to, że jeśli zapewniasz mu bezpieczną opiekę, dziecko może wypracować zdrowe przywiązanie.  W przypadku dzieci, która trafiają pod twoją opiekę w późniejszym wieku, trudniej będzie zmienić podstawowy wzorzec przywiązania, zatem musisz wykazać więcej cierpliwości oraz w pewnym stopniu zaakceptować to, że dziecko potrzebuje więcej pomocy, aby mogło dobrze funkcjonować.(więcej informacji można zdobyć przeglądając wybrane publikacje Mary Dozierz z Uniwersytetu Delaware na www.psych.udel.edu/people/detail/mary_dozier)
 


Twoje zadanie zawodowe: zapewnić możliwość rozwinięcia bezpiecznego przywiązania

Zadania zawodowe: • Wykorzystywać wymiary zachowania bezpiecznego opiekuna w swojej praktyce zawodowej. • Szukać sposobów dopomożenia dzieciom z problemami w dziedzinie
przywiązania w funkcjonowaniu społecznym.