Pytania sprawdzające dla zrozumienia tematu:

 • Co może spowodować u dzieci zachowania związane z przywiązaniem pozbawionym bezpieczeństwa?
 • Jak można rozpoznać zachowania przywiązania unikającego?
 • W jaki sposób można profesjonalnie podejść do zachowań unikających u dzieci?
 • Jak można rozpoznać zachowania przywiązania ambiwalentnego?
 • W jaki sposób możne profesjonalnie podejść do zachowań ambiwalentnych u dzieci?
 • Jak można rozpoznać zachowania dezorganizacji przywiązania?
 • W jaki sposób możne profesjonalnie podejść do zachowań zdezorganizowanych u dzieci?
 • Na jakim etapie życia dziecka macie największe szanse dopomożenia dziecku w rozwinięciu bezpiecznego przywiązania?

 
 

”Miałam dziecko, które ciągle raniło inne dzieci i  wszystko psuło. Zmieniło się trochę, gdy użyłem techniki, którą poznałem podczas tej sesji. Czasami czuję, że wciąż mnie sprawdza i czeka na moją pomyłkę.”

Wypowiedź pracownika

 
 


Dyskusja grupowa

5 minut
 
Opiszcie troje dzieci, znajdujących się pod waszą opieką, które wykazują zachowania:

 • unikające
 • ambiwalentne
 • dezorganizacji

 
w wielu codziennych kontaktach.
 
Przedyskutujcie, w jaki sposób personel reaguje na tego rodzaju zachowania dziecka.  Kiedy trudno jest postępować bezpiecznie (kiedy dziecko prowokuje lub unika kontaktu, itp.)
 


Sugerowane zajęcia przed następną sesja

Następujące zadania są przykładowymi, jakie możesz zrobić.
Zróbcie plan dla każdej osoby spośród was, która pracuje z takim dzieckiem, dotyczący sposobu podejścia do danego dziecka w codziennych sytuacjach oraz ustalcie, w jaki sposób należy do niego podchodzić w typowych sytuacjach. „Jak zareagujemy, gdy
dziecko zrobi to i to?  W jaki sposób możemy wdrażać zalecenia z tej sesji w przypadku każdego dziecka?”
 

 • Napisz, co zdecydowaliście na temat podejścia do każdego z trzech dzieci.
 • Omówcie, w jaki sposób możecie to wprowadzić do waszej codziennej pracy przed następną sesją.
 • Co członkowie personelu powinni robić inaczej i o czym powinni więcej myśleć w pracy?
 • Skąd będziemy wiedzieć, że się nam udało?
 • Kto zajmie się nagraniem nowej praktyki na wideo lub spisze obserwacje na temat tego, co robicie inaczej oraz w jaki sposób dzieci reagują na to, jak się nimi opiekujecie?

 


Kwestionariusz samooceny

Jeśli chcesz przeprowadzić samoocenę możesz otworzyć i wydrukować mały quiz, tutaj poniżej. Rozwiązania są napisane w dolnej części strony, więc może dobrym pomysłem jest, aby złożyć papier lub zakryć rozwiązania przed rozpoczęciem.


OTWÓRZ DOKUMENT TUTAJ

 
 

Dziękujemy za udział i udanej pracy do następnej sesji!