Brug 15 minutter – eller den tid I har brug for – til at opsummere, hvad I har arbejdet med i tiden mellem Session 10 & 11:
• Fik vi gennemført, hvad vi havde planlagt?
• Har vi optaget vores praksisser på video?
• Hvad var let og hvad var svært?
• Hvad har vi lært af vores diskussioner og beslutninger?
• Hvordan har vi samarbejdet og hvordan har vi taget ansvar for den fremtidige udvikling af arbejdsplaner?
Støtte til social, emotionel og kognitiv læring

Kompetencer som skal udvikles
  • Medarbejdernes forståelse af indlæringsproblemer hos børn som har været udsat for omsorgssvigt, inden de blev anbragt.
  • At finde aktiviteter og praktiske metoder som kan støtte indlæringen.
  • At hjælpe børn med at overvinde indlæringsproblemer.

 


Sessionens tema
I denne undervisningssession skal I arbejde med, hvordan kognitiv læring (fag i skolen som matematik, sprog, osv.) hænger sammen med barnets tidlige sociale liv.

Spørgsmålet i denne session er: hvordan skaber vi en social ramme, som giver børnene mulighed for at lære det basale, som kræves for at gå i skole, på universitetet eller deltage i anden uddannelse?

Sessionens mål
At finde metoder som kan bruges til at støtte de kognitive evner og sociale kompetencer, som er nødvendige for at børn kan lære.