În primele 15 minute (sau în cât timp aveţi nevoie), discutaţi despre ce aţi făcut între sesiunile 9 şi 10:
• Am reuşit să realizăm ce ne-am propus?
• Ce a fost uşor/dificil de realizat?
• Ce am învăţat din realizarea planurilor?
• Cum am cooperat cu colegii și cum ne-am asumat responsabilitatea?
• Ce putem face mai bine următoarea dată când lucrăm între sesiuni?
Promovarea relaţionării în cadrul activităţilor practice

Competenţe ce vor fi puse în practică:
  • Înţelegerea echilibrului permanent dintre munca practică şi cea de relaţionare.
  • Analizarea sugestiilor pentru dezvoltarea relaţiilor dintre copii şi îngrijitor.
  • Discutarea şi planificarea activităţilor recurente pentru promovarea relaţiilor dintre îngrijitor şi copii.

Tema sesiunii
În sesiunea 9 – Modelul Bază Sigură – aţi înţeles nevoile sociale primare ale copiilor: să aibă relaţii pe termen lung cu anumiţi îngrijitori şi să aibă sentimentul că aparţin la un grup „de tip familial”.
În sesiunea 4 – Cum să desfășurăm activitatea de îngrijitor? – aţi înţeles echilibrul dintre cele două dimensiuni ale îngrijirilor: munca practică şi munca de relaţionare socială, atunci când vă faceţi munca de zi cu zi.În această sesiune de formare, veţi discuta şi planifica modul în care puteţi folosi gândirea tip “Practică şi Relaţionare” în activităţile zilnice şi cum puteţi face acest lucru într-un plan de lucru care face posibilă oferirea unei baze sigure şi a unor relaţii pe termen lung, mai ales copiilor mici şi copiilor nou veniţi în instituţie.
Obiectivul sesiunii:
Organizarea şi planificarea relaţiilor sociale şi legăturilor afective pe termen lung între copii şi îngrijitorii lor, în activităţile zilnice.