Prosimy poświęcić 15 minut (albo tyle, ile będzie konieczne) na podsumowanie tego, nad czym pracowaliście pomiędzy ostatnia sesją a tą.

 • Czy osiągnęliśmy sukces zgodnie z założonym planem – wróć do sesji 1-9 i zobacz to co, dotychczas osiągnęliśmy? Jak poradziliśmy sobie z rolami, zadaniami i współpracą w projekcie?
 • Co było łatwe, a co trudne do zrobienia?
 • Czego nauczyliśmy się podczas realizowania planowanych działań?
 • Jak wyglądała nasza współpraca i branie na siebie odpowiedzialności?
 • Co możemy zrobić lepiej następnym razem pracując pomiędzy sesjami?

“Wprowadziliśmy wiele regulacji. Aby przypominać rodzinę pozbyliśmy się naszych uniformów, zaczęliśmy nosić wygodne codzienne ubrania. Pokoje dzieci były takie, jak w domu, ale wprowadziliśmy trochę więcej zmian. Na przykład, znaleźliśmy skórki owcze i wykorzystywaliśmy je do prania pieluszek niemowląt. Zorganizowaliśmy park dziecka w wyznaczonych godzinach. Rozłożyliśmy koce na podłodze, posadziliśmy na nich dzieci tak, aby mogły widzieć się nawzajem. Poprosiliśmy aby większe dzieci były z młodszymi, starsze dzieci otrzymały obowiązki. To wzmocniło nasze relacje”.

Wypowiedź pracownika

Rozwijanie grup na podobieństwo rodzin i kontynuacja w relacjach społecznych

Kompetencje, które będą ćwiczone
 • Zrozumienie dwóch podstawowych obszarów dla zdrowego rozwoju dziecka
 • Dyskusja i planowanie, co można zrobić, by wypełnić te obszary w ramach swojej organizacji

 • Myśl przewodnia sesji
  W czasie sesji treningowej będziemy pracować nad zrozumieniem dwóch podstawowych potrzeb dziecka: długoterminowych relacji z kilkoma stałymi opiekunami i sensem przynależności do grup rówieśników i opiekunów. Następnie będą omawiane i być może zmieniane harmonogramy pracy, by ustalić najlepszą równowagę pomiędzy tym, co jest możliwe dla zespołu i lidera ( w zależności od lokalnych przepisów i umów zbiorowych w zakresie godzin pracy) a potrzebami dzieci posiadania tych samych opiekunów w ciągu dnia i roku. Lider i ludzie odpowiedzialni za harmonogram pracy będą uczestniczyć w sesji
  Cel sesji
  Wszystkie ludzkie istoty – a w szczególności dzieci będące poza domem – mają dwie podstawowe potrzeby społeczne, jeżeli mają się nauczyć zdrowych więzi i zostać aktywnymi członkami społeczności: Potrzeba stabilnych relacji z kilkoma określonymi dorosłymi opiekunami. Jest to szczególnie istotne dla utworzenia bezpiecznej więzi u dzieci poniżej trzeciego roku życia. Potrzeba przynależności do określonych grup rówieśników i dorosłych. Dla dzieci powyżej drugiego roku życia, relacje w grupie stają się równie ważnie jak stabilne relacje z opiekunami o pozycji rodzica. Te dwie funkcje nazywamy kontynuacją w relacjach społecznych dziecka. Celem jest dyskusja i (w pewnym momencie w przyszłości) decyzja, jak ustalić najlepszy możliwy plan pracy i harmonogram, by móc zaoferować opiekunom i grupom kontynuację: tak jak planuje się codzienną pracę i ustala pracę zmianową. W ten sposób określone grupy dzieci mają własnych opiekunów przez dłuższy czas w ciągu dnia.
   
   

  “Wolimy powiedzieć dzieciom, że to inna osoba będzie kładła jego/ją spać sen lub budziła rano każdym razem. Wychodzę i mówię im. “Muszę iść do domu i odpocząć przez chwilę, aby móc się dobrze bawić z tobą. Będę tęsknić bardzo do jutra, ale wiem, że innemu opiekunowi również bardzo brakowało ciebie, i ona czeka na ciebie. ” W ten sposób rozwiązujemy nasz problem.”
  Wypowiedź pracownika