3. ve 4. oturum arasında yaptıklarınızı özetlemek amacıyla aşağıdaki sorulara 15 dakika (ya da ihtiyaç duyduğunuz kadar) ayırınız:

  • Planladığımızı yapmayı başarabildik mi, 1. ve 4. oturumlar arasında neleri başardığımıza bakın, eğitimde rollerimizi, görevlerimizi ve işbirliğimizi nasıl yaptık?
  • Yapması kolay ve zor olan şeyler nelerdi?
  • Planladıklarımızı yaparken neyi öğrendik?
  • Nasıl işbirliği yapıyor ve sorumluluk alıyoruz?
  • Bir daha ki sefere oturumlar arasındaki uygulamanızı iyileştirmek için neler yapabilirsiniz?
Profesyonel bakım nasıl uygulanır? Çocuklar bakıma nasıl karşılık verir: Güvenli Bağlanma Modeli

Pratik yapılması gereken beceriler
  • Uygulama görevleri ile ilişki kurma görevleri arasındaki dengeyi anlamak.
  • Profesyonel güvenli bakıcı anne davranışı uygulama becerileri.
  • Bağlanma modellerini fark etme: ”Güvenli” ve “çekingen”,”kararsız” ve “düzensiz”

Oturumun teması
2. oturumda bağlanma davranışını ve bakıcı annelerin çocuklara nasıl Güven Temeli sağlayabildiklerini öğrendiniz. Bu eğitim oturumunda ise detaylı bir şekilde Güvenli Bakıcı Anne Davranışı ve bakıma çocukların nasıl karşılık verdiklerini göreceksiniz.
Çocukların güvende hissetmelerini sağlayarak onların iletişim kurabilmeleri, oynayabilmeleri ve öğrenebilmelerini mümkün kılmak için bakıcı anneler nasıl davranmalıdırlar? Çocuklar ayrılıkla başa çıkmayı çok erken öğrenirler.
Tek başına bir çocuk ilk bakıcısından ayrılırken stres ve ayrılıkla başa çıkma yolunu öğrenir. Temel olarak çocukların dört tane başa çıkma yolu vardır, bu yollara Bağlanma Modeli denir. Bu oturumda bu modelleri fark edecek ve çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiğine dair öneriler elde edeceksiniz.
Oturumun amaçları
Bu oturumun temel amacı bakıcı annenin profesyonel bakımı nasıl uygulaması gerektiğini anlamaktır.
Profesyonel bakım çocukla kurulan duygusal ve sosyal ilişki üzerine odaklanır.
Bezleri değiştirmek, yemek hazırlamak, onları beslemek vb. birçok uygulama yapmak zorundasınız.
Bu nedenle ilişki kurma görevleriyle, uygulama görevleri arasında nasıl bir denge kurulacağını öğreneceksiniz.
Bakıcı anne-çocuk ilişkisinde ne yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Çocuk kuruma yerleştirilmeden önce, görmezden gelen ya da şiddet uygulayan ebeveynler, çok farklı bakıcılar ya da çok meşgul ve fazla mesai yapan personellerle ilgili kötü deneyimler geçirmiş olabilir.
Bu nedenlerden dolayı, çoğu çocuk bakılmayı normal karşılamaz ve çocuğun buna alışmasını sağlamak çok zaman alabilir.
Bu nedenle, çocukların bakıma nasıl karşılık verdiklerini, bağlanma modellerini ve çocukları güvende hissettirmek için nasıl davranılması gerektiğini öğreneceğiz