Introduktion, interviewøvelse og samarbejde i undervisningsforløbet

Kompetencer som skal udvikles

  • Forståelse af hvordan personlige livserfaringer med tilknytning og tab er en vigtig kilde til viden for en person, som arbejdet som professionel omsorgsgiver. Især når man arbejder med børn, som har negativ, lidt eller ingen kontakt med deres forældre, bliver egne livserfaringer en værdifuld indgang til at forstå deres adfærd og agere professionelt.
  • Åbenhed i sessionernes dialoger og diskussioner.

Sessionens tema

I denne første undervisningssession vil I blive introduceret til forløbets grundlæggende elementer og til de efterfølgende sessioner. I kommer også til at lave små interviews med hinanden for at blive mere bevidste om, hvor megen vigtig viden, I kan hente fra jeres eget liv – viden som kan bruges i jeres professionelle arbejde.
Programmet er baseret på jeres aktive fælles dialog om hvordan I vil praktisere de forskningsbaserede principper i udviklingsprogrammet.
I vil komme til at forholde jer til professionel børneomsorgsteori og til hvordan instruktøren, jeres ledere og I som medarbejderne indbyrdes kan støtte hinanden igennem forløbet.
 

Sessionens mål

  • At forstå hvordan FAIRstart Tryg-Base-undervisningsprogrammet fungerer, hvordan sessionerne er bygget op, og hvad I skal lave imellem sessionerne.
  • At forstå hvordan jeres eget liv kan bidrage med værdifuld professionel viden.