Iepazīšanās intervijas uzdevums un sadarbība grupā apmācības programmas laikā

Kompetences, kas tiek praktizētas

  • Izprast, ka personīgās dzīves pieredze par piesaisti un zaudējumu, ir nozīmīgs profesionālas aprūpes nodrošināšanas resurss. Īpaši, ja strādājat ar bērniem, kuriem ir neliels vai vispār nav kontakta ar vecākiem, jūs varat saprast bērnu reakciju no savas dzīves pieredzes.
  • Izteikties atvērti dialogā un diskutēt nodarbības laikā.

Nodarbības tēma


Pirmajā nodarbībā jūs iepazīsieties ar programmas pamatiem un pārējām nodarbībām. Jūs arī intervēsiet viens otru, lai izprastu, cik daudz nozīmīgas zināšanas jums jau ir no savas dzīves pieredzes – zināšanas, kas ir nozīmīgas jūsu profesionālajā darbībā.
Jūs izpratīsiet, kas tiek sagaidīts no jums, mācoties šajā programmā iekļauto profesionālas bērna aprūpes teoriju, un to kā, izmantojot šo programmu, instruktori, jūsu vadība un kolēģi var viens otru atbalstīt.

Nodarbības mērķi


  • Izprast kā darbojas godīga sākuma droša pamata apmācību programma, kā veidotas nodarbības un ko darīt starp sesijām.
  • Izprast kā jūsu pašu dzīves pieredze piedāvā vērtīgas profesionālas zināšanas.