Wprowadzenie, przeprowadzanie rozmowy indywidualnej i współpraca w ramach programu szkoleniowego

Kompetencje do przećwiczenia

  • Zrozumienie, jak osobiste doświadczenie życiowe dotyczące przywiązania i straty jest ważnym źródłem wiedzy profesjonalnego opiekuna. Szczególnie podczas pracy z dziećmi, które mają niewielki lub żaden kontakt z rodzicami, można zrozumieć reakcje tych dzieci z własnego doświadczenia życiowego.
  • Ćwiczenia otwartość w dialogu i dyskusji na sesji.

Temat sesji
Podczas pierwszej sesji szkoleniowej przedstawimy uczestnikom podstawy programu szkoleniowego i dalszych sesji. Uczestnicy przeprowadzą również pomiędzy sobą krótkie rozmowy uświadamiające jak wiele ważnej wiedzy przydatnej w pracy zawodowej pochodzi z ich własnego życia. Uczestnicy zrozumieją oczekiwania w stosunku do nich w procesie poznawania teorii profesjonalnej opieki nad dziećmi w ramach tego programu oraz dowiedzą się o wsparciu, jakie można otrzymać w trakcie pracy w tym programie od instruktora, lidera i innych pracowników.


 Cele sesji

  • Zrozumienie zasad działania programu szkoleniowego FairStart Poczucie Bezpieczeństwa, przebiegu sesji i pracy między sesjami.
  • Zrozumienie znaczenia doświadczeń życiowych w pracy zawodowej.