Atvēliet 15 minūtes (vai arī tik, cik nepieciešams), lai apkopotu to, ko esat darījuši starp iepriekšējo un šo nodarbību:

  • Vai mums izdevās paveikt to, kas bija plānots?
  • Ko paveikt bija viegli un ko sarežģīti?
  • Ko mēs esam iemācījušies no tā, ko darījām?
  • Ko mēs varam darīt labāk nākamajā reizē starp nodarbībām?

Atcerieties, ka ir pieņemami, ja piedzīvojat problēmas – šis ir jauns darba veids, un ir nepieciešami vairāki mēģinājumi un eksperimenti, lai tas kļūtu par rutīnu.

Pārvēršot sāpes atvieglojumā – palīdzēt bērnam pārvarēt zaudējumu un šķiršanās reakciju

Kompetences, kas tiek praktizētas
  • Prasme plānot un praktizēt atvērtu dialogu par zaudējumu un šķiršanos.
  • Savas dzīves pieredzes izmantošana, kā resurss stāstījuma piemēriem.
  • Kā palīdzēt bērniem un jauniešiem saprast savu uzvedību kā dabisku reakciju uz zaudējumu.
  • Kā veidot praktiskas aktivitātes bērniem un jauniešiem, kuru laikā var tikt risināta zaudējuma pieredze.

Nodarbības tēma
Šajā apmācību nodarbībā runāsim par veidiem, kā palīdzēt bērniem pārvarēt vecāku zaudējumu, dzīvojot šķirti no vecākiem un citiem notikumiem, kas saistīti ar smagu zaudējumu vai pēkšņu šķiršanos.
 

Nodarbības mērķi
Nodarbības galvenais mērķis ir praktizēt atvērtu un informējošu dialogu ar bērniem un jauniešiem par reakcijām uz zaudējumu. Tāpat mērķis ir saprast, kā veidot aktivitātes, kurās bērni var būt aktīvi, pieņemot savus dzīves apstākļus, dzīvojot bez vecākiem.Svarīgi: Šo nodarbību vajadzētu tad, kad esat strādājuši ar 2., 3. un 5. nodarbību. Tās ir kā bāze, lai pilnībā izprastu šīs nodarbības saturu.