Proszę poświęcić 15 minut (lub, w razie potrzeby, więcej czasu) na podsumowanie działań wypracowanych pomiędzy ostatnią sesją a tą:

  • Czy udało Ci się osiągnąć to, co planowałeś/aś?
  • Jak przebiegała współpraca ze współpracownikami?
  • Co było łatwe, a co trudne do zrobienia?
  • Czego nauczyłeś/aś się z realizacji zaplanowanych działań?
  • Co możesz zrobić lepiej następnym razem pracując pomiędzy sesjami?

Zapamiętaj: jeżeli doświadczyłeś problemów, to jest to normalne. To nowy sposób pracy i jego wdrożenie wymaga ćwiczeń i eksperymentów.

Od bólu do odporności – pomaganie dzieciom w przezwyciężaniu poczucia straty i rozstania

Kompetencje do przećwiczenia
  • Umiejętność zaplanowania i przećwiczenia otwartych rozmów na temat utraty i rozstania.
  • Jak wykorzystać własne doświadczenie życiowe jako źródło przykładów.
  • Jak pomóc dzieciom i młodzieży w zrozumieniu ich zachowania jako naturalnej reakcji na stratę/utratę.
  • W jaki sposób organizować zajęcia dla dzieci, w których można przepracować doświadczenie straty.

Temat sesji
Podczas tej sesji będziemy pracować nad pomaganiem dzieciom w przezwyciężaniu utraty rodziców, życiu z dala od nich oraz innymi zdarzeniami stanowiącymi poważną stratę lub nagłe rozstanie.
Cele sesji
Zasadniczym celem tej sesji jest ćwiczenie otwartych, pouczających rozmów z dziećmi i młodzieżą o reagowaniu na stratę. A także ćwiczenie działań, w ramach których dzieci mogą aktywnie uczestniczyć w procesie pogodzenia się z ich okolicznościami życiowymi gdy mieszkają bez rodziców.
 
Uwaga: Sesję tą można rozpocząć wyłącznie po ukończeniu sesji 2, 3 i 5. Dają one założenia, na których opiera się Waszej pełne zrozumienie zawartości tej sesji.