Brug 15 minutter – eller den tid I har brug for – til at opsummere, hvad I har arbejdet med i tiden mellem session 6 & 7:

  • Fik vi gennemført, hvad vi havde planlagt?
  • Hvad var let og hvad var svært?
  • Hvad har vi lært ved at gøre som planlagt?
  • Hvordan har vi samarbejdet og hvordan har vi taget ansvar?
  • Hvad kan vi forbedre til næste gang, vi skal arbejde mellem sessionerne?

Husk: det er okay, hvis I oplever problemer – det er en ny måde at arbejde på og det tager tid at indøve og eksperimentere, før metoderne bliver rutine.

Hvem er jeg? – at skabe en positiv identitet ud fra en splittet baggrund

Kompetencer som skal udvikles
  • Færdigheder i at planlægge og praktisere en åben dialog omkring det at være i pleje og samtidig have en biologisk familie.
  • At bruge medarbejdernes livserfaring som en ressource: Omsorgsgivernes fortællinger om deres egne livshistorier (eksemplariske narrativer).
  • At hjælpe børnene med at forstå deres adfærd som en naturlig reaktion på tab.
  • At lave praktiske aktiviteter for børnene, hvor oplevelsen af tab kan bearbejdes.

 


Sessionens tema
I denne undervisningssession kommer I til at arbejde med at hjælpe børn med at udvikle en positiv selvopfattelse og selvtillid.
Sessionen giver jer nogle værktøjer til at lære barnet at håndtere en splittet baggrund.
 
Sessionens mål
Det primære mål med denne session er at hjælpe børn med at danne en positiv opfattelse af sig selv ved at hjælpe dem med at forstå deres baggrund.