Atvēliet 15 minūtes (vai arī tik, cik nepieciešams), lai apkopotu to, ko esat darījuši starp iepriekšējo un šo nodarbību:

  • Vai mums izdevās paveikt to, kas bija plānots?
  • Ko paveikt bija viegli un ko sarežģīti?
  • Ko mēs esam iemācījušies no tā, ko darījām?
  • Kā mēs sadarbojāmies un uzņēmāmies atbildību?
  • Ko mēs varam darīt labāk nākamajā reizē starp nodarbībām?

Atcerieties, ka ir pieņemami, ja piedzīvojat problēmas – šis ir jauns darba veids, un ir nepieciešami vairāki mēģinājumi un eksperimenti, lai tas kļūtu par rutīnu.

td>Šajā nodarbībā jūs strādāsiet, lai palīdzētu bērniem veidot pozitīvu skatījumu par to, kas viņi ir, paaugstinot pašcieņu. Nodarbība piedāvā ierosinājumus, kā bērns var tikt galā ar savu atšķirīgo izcelsmi.

Kas es esmu? – radot pozitīvu identitāti no sašķeltās pagātnes

Kompetences, kas tiek praktizētas
  • Prasme plānot un pielietot atvērtu dialogu par atrašanos aprūpē un bioloģisko ģimeni.
  • Darbinieku dzīves pieredzes izmantošana, kā līdzeklis stāstījumu veidošanai.
  • Palīdzēt bērniem un jauniešiem saprast savu uzvedību kā dabīgu reakciju uz zaudējumu.
  • Kā veidot praktiskas aktivitātes maziem bērniem, kurās tiek risināta pieredze par zaudējumu.

Nodarbības tēmas
Nodarbības mērķi
Nodarbības galvenais mērķis ir palīdzēt bērniem veidot pozitīvu ideju par to, kas viņi ir, palīdzot viņiem izprast savu pagātni.