Prosimy poświęcić 15 minut (albo tyle, ile będzie konieczne) na podsumowanie tego, nad czym pracowaliście pomiędzy ostatnią sesją a tą.

  • Czy udało nam się zrobić to, co sobie zaplanowaliśmy?
  • Co było łatwe do wykonania, a co trudne?
  • Czego się nauczyliśmy, robiąc to, co sobie zaplanowaliśmy?
  • Jak współpracowaliśmy i przejmowaliśmy odpowiedzialność?
  • Co możemy zrobić lepiej w czasie naszej dalszej pracy między sesjami?
Kim jestem? – tworzenie pozytywnej tożsamości dzieci w opiece zastępczej

Kompetencje do przećwiczenia:
  • Umiejętność planowania i ćwiczenia otwartych rozmów na temat przebywania w opiece zastępczej i posiadania rodziny biologicznej.
  • Wykorzystywanie doświadczeń życiowych pracowników jako źródła Wykorzystywanie doświadczeń życiowych pracowników jako źródła przykładów w rozmowach.
  • Pomaganie dzieciom i młodzieży w zrozumieniu ich zachowania jako naturalnej reakcji na stratę.
  • W jaki sposób organizować zajęcia dla dzieci, w których można przepracować doświadczenie straty.

Temat sesji
Podczas tej sesji szkoleniowej będziemy pracować na tym, jak pomóc dzieciom w wypracowaniu pozytywnego wyobrażenia o sobie oraz szacunku dla samego siebie. Sesja dostarcza narzędzi pomagających dziecku w dojściu do ładu z faktem, ze ma różne źródła pochodzenia.
Cele sesji
Głównym celem sesji jest pomóc dzieciom w sformułowaniu pozytywnego wyobrażenia tego, kim są, pomagając im w zrozumieniu ich pochodzenia