Plan pracy: do zrobienia przed kolejną sesją


  1. Proszę spisać refleksje i przemyślenia, jakie się nasunęły, gdy to czytamy.
  2. Zorganizuj burzę mózgów w grupie pracowników: podać/wybrać działania odpowiednie dla grupy dzieci/młodzieży pod naszą opieką. Jak możemy stworzyć sytuacje (np. wieczorne spotkania po kolacji), kiedy możemy poprosić dzieci, żeby popracowały nad swoimi projektami?
  3. Napisz plan Waszej pracy na okres do rozpoczęcia następnej sesji.
  4. Jeżeli Wy lub dziecko korzystacie z telefonu komórkowego lub kamery video: po zgraniu wszystkich nagrań na computer upewnij się, że zostały skasowane z telefonów lub kamer, na których były nagrane.

 


Kwestionariusz samooceny

 

Jeśli chcesz przeprowadzić samoocenę możesz otworzyć i wydrukować mały quiz, tutaj poniżej. Rozwiązania są napisane w dolnej części strony, więc może dobrym pomysłem jest, aby złożyć papier lub zakryć rozwiązania przed rozpoczęciem.


OTWÓRZ DOKUMENT TUTAJ

 
 

Dziękujemy za udział i udanej pracy do następnej sesji!