În primele 15 minute (sau în cât timp e nevoie), discutaţi despre ce aţi făcut între sesiunile 6 şi 7:

  • Am reuşit să facem ceea ce ne-am planificat?
  • Ce a fost uşor/dificil de realizat?
  • Ce am învăţat făcând ceea ce ne-am planificat?
  • Cum am cooperat şi cum ne-am asumat responsabilitatea?
  • Ce putem face mai bine când lucrăm de la o sesiune la alta?

Nu uitați: este în regulă dacă ați întâmpinat probleme – aceasta este o modalitate nouă de lucru. E nevoie de practică și experimentare până să devină o rutină.

Cine sunt eu? – Crearea unei identități pozitive pornind de la un mediu dezbinat

Competenţe ce vor fi puse în practică
  • Abilitatea de a planifica și de a avea dialoguri deschise despre faptul de a fi în plasament și de a avea o familie de origine.
  • Folosirea experienței de viață a îngrijitorilor ca o sursă de narațiuni exemplare.
  • Faptul de a ajuta copiii/tinerii să-și înțeleagă propriul comportament ca o reacție naturală provocată de pierderea cuiva.
  • Organizarea unor activități practice pentru cei mici, în cadrul cărora se găsesc soluții privind experiențele provocate de pierderea cuiva.

Tema sesiunii:
În acestă sesiune de formare vă veți axa pe diverse modalități de a ajuta copiii să-și creeze o idee pozitivă privind identitatea lor și să aibă o stimă de sine ridicată.
Această sesiune vine cu sugestii menite să ajute copiii să accepte faptul de a avea origini diferite.
Obiectivul sesiunii:
Obiectivul principal al acestei sesiuni este acela de a ajuta copiii să-și formeze o idee pozitivă despre cine sunt și să-și înțeleagă mediul de proveniență.