Brug 15 minutter – eller den tid I har brug for – til at opsummere, hvad I har arbejdet med I tiden mellem Session 11 & 12:
• Fik vi gennemført, hvad vi havde planlagt?
• Hvordan gik det med at samarbejde?
• Hvad var let og hvad var svært?
• Hvad har vi lært ved at gøre som planlagt?
• Hvad kan vi forbedre til næste gang, vi skal arbejde mellem sessionerne?Husk: Det er okay, hvis I oplever problemer – det er en ny måde at arbejde på og det tager tid at indøve og eksperimentere, før metoderne bliver rutine.
teenagers_intro
At blive teenager og at forlade institutionen

Kompetencer som skal udvikles
  • Fælles forståelse for de udfordringer som er knyttet til puberteten.
  • Forberedelse af børnene på puberteten igennem dialog
  • Håndtering af balancen mellem medarbejderkontrol og uafhængighed: kontrakt frem for kontrol
  • Forståelse af den vigtige udvikling i en vennegruppe
  • Planlægning af efterværn
  • Organisering af en “farvelfest”

Sessionens tema
In this training session you are going to work with supporting the phase of transition when the child becomes a teenager and starts creating its own identity. You are also going to work with how to prepare the young person for leaving the institution.
 

Sessionens mål
Målet med denne session er at medarbejdere og leder skal arbejde sammen om at skabe en fælles forståelse af overgangen fra barn til voksen, blive enige om metoder som kan støtte institutionens teenagere, og blive opmærksomme på hvor vigtigt det er at forberede den unge på at forlade institutionen.