Atvēliet 15 minūtes (vai arī tik, cik nepieciešams), lai apkopotu to, ko esat darījuši starp iepriekšējo un šo nodarbību:

  • Vai mums izdevās paveikt to, kas bija plānots?
  • Ko paveikt bija viegli un ko sarežģīti?
  • Ko mēs esam iemācījušies no tā, ko darījām?
  • Ko mēs varam darīt labāk nākamajā reizē starp nodarbībām?

Atcerieties, ka ir pieņemami, ja piedzīvojat problēmas – šis ir jauns darba veids, un ir nepieciešami vairāki mēģinājumi un eksperimenti, lai tas kļūtu par rutīnu.

teenagers_intro
Pusaudži un institūcijas pamešana

Kompetences, kas tiek praktizētas
  • Izprast kopējo pubertātes izaicinājumu jauniešiem un darbinieku grupai.
  • Sagatavot bērnus pubertātes vecumam ar dialoga palīdzību
  • Darbinieku kontroles noturēšana pret neatkarību: vienoties nevis kontrolēt
  • Izprast vienaudžu grupas attīstības nozīmi
  • Pēcaprūpes plānošana
  • „Māju atstāšana” ballītes organizēšana

 


Nodarbības tēma
Šajā nodarbībā mēs runāsim par to, kā atbalstīt bērnus viņu pārejai uz pusaudžu gadiem un sākt veidot savu identitāti. Jūs arī strādāsiet ar to, kā sagatavot jauniešus institūcijas pamešanai.
 
Nodarbības mērķis
Nodarbības mērķis ir radīt izpratni darbiniekiem un institūcijas vadītājam par bērna pāreju pieaugušo dzīvē, vienoties par metodēm, ar kuru palīdzību atbalstīt pusaudžus institūcijā un saprast bērna sagatavošanu institūcijas pamešanai nozīmīgumu.