Prosimy poświęcić 15 minut (albo tyle, ile będzie konieczne) na podsumowanie tego, nad czym pracowaliście pomiędzy ostatnią sesją a tą.

 • Czy udało nam się zrobić to, co sobie zaplanowaliśmy?
 • Co było łatwe do wykonania, a co trudne?
 • Czego się nauczyliśmy, robiąc to, co sobie zaplanowaliśmy?
 • Jak współpracowaliśmy i przejmowaliśmy odpowiedzialność?
 • Co możemy zrobić lepiej w czasie naszej dalszej pracy między sesjami?
teenagers_intro
Nastolatki i odejście z placówki

Kompetencje do przećwiczenia
 • Zrozumienie wspólnych wyzwań pojawiających się w trakcie dorastania dla młodego człowieka i pracowników.
 • Przygotowanie dzieci na dojrzewanie poprzez dialog.
 • Kontrola ze strony kierownictwa a niezależność: zawieranie umów zamiast kontrolowania.
 • Zrozumienie znaczenia rozwoju grupy rówieśniczej
 • Planowanie opieki po opuszczeniu placówki
 • Organizacja imprezy pożegnalnej

Temat sesji
Podczas tej sesji szkoleniowej będziemy pracować nad wspieraniem etapu przechodzenia z dziecka w nastolatka, kiedy to dziecko zaczyna tworzyć własną tożsamość. Będziemy także pracować nad metodami przygotowania młodego człowieka do odejścia z placówki.
Cele sesji
Celem ogólnym tej sesji jest praca personelu i lidera nad stworzeniem wspólnego zrozumienia procesu przechodzenia od dziecka do dorosłego, uzgodnienie metod wspierania nastolatków w zakładzie i uświadomienie sobie znaczenia przygotowania młodego człowieka do odejścia z placówki.