Temat C: Przygotowanie opieki po opuszczeniu placówki

Odejście z placówki i rozpoczęcie samodzielnego życia stanowi często zasadniczy problem – samotność doświadczana przez młodych ludzi może być szczególnie stresującą, co wymaga zorganizowania systemu opieki nad wychowankami, którzy opuścili już zakład. Jednak w wielu krajach, nawet w tych “bogatych” takiego systemu nie ma, gdy kończą się relacja wynikające z obowiązków zawodowych. Jest to smutny fakt, ponieważ wiele badań wskazuje, że opieka nad wychowankami po odejściu z placówki bardzo dobrze oddziałuje na młodych ludzi po zakończeniu pobytu w zakładzie.


Można przewidzieć problemy powstające po odejściu z placówki kontaktując się z władzami parę lat przed zakończeniem okresu opieki i zalecić opiekę po odejściu z placówki. W niektórych krajach młodym ludziom przydzielani są mentorzy, który spotykają się z nimi regularnie po tym, jak odeszli z placówki, i pomagają radzić sobie w życiu codziennym. Ponadto badanie wskazuje, że wychowankowie, którzy odeszli z placówki radzą sobie lepiej, gdy mają grupę rówieśniczą – np. jeżeli mieszkają w jednym domu z innymi młodymi ludźmi, gdzie przebywa paru profesjonalistów pomagających im w codziennym życiu.


Można także porozmawiać z młodzieżą o tym, jak przygotować się do samodzielności po odejściu z placówki, z przygotowaniem planu włącznie.


teenagere09