Proszę poświęcić 15 minut (lub, w razie potrzeby, więcej czasu) na podsumowanie działań wypracowanych pomiędzy sesją 12 a sesją 13:

 • Czy Twoja praca nad problemami okresu dojrzewania była udana i jak można pomóc młodym ludziom, kiedy odchodzą z ośrodka?
 • Czy przygotowałeś/aś film ze swoich działań?
 • Co było łatwe, a co trudne do zrobienia?
 • Czego nauczyłeś/aś się z naszych rozmów i decyzji?
 • Jak wyglądała Twoja współpraca i przyjmowanie odpowiedzialności za opracowanie planów pracy?

Nasze kompetencje zawodowe z procesu uczenia się


Ćwiczone kompetencje

 • Systematyczna ocena rozwoju edukacyjnego i organizacyjnego

Temat sesji
Podczas sesji 13 przeanalizujecie efekty Waszej pracy w ramach program FAIRstart kursu w pięciu różnych obszarach:

  • Efektów dla Twoich działań opiekuńczych
  • Efektów w rozwoju dzieci i relacjach dziecko/opiekun
  • Efektów w zakresie kompetencji pracowników dot. teorii i praktyki opieki nad dziećmi
  • Efektów w relacjach lider/instruktor/pracownicy i kompetencjach współpracy
  • Efektów w relacjach ze środowiskiem lokalnymi i decydentami

Pytania stawiane podczas tej sesji
Kiedy porównacie punkt wyjścia tego szkolenia FAIRstart ze stanem obecnym: w jaki sposób wpłynęło ono na Waszą zdolność opiekowania się dziećmi umieszczonymi poza domem?
 
Czy stworzyliście organizację, która jest bardziej społeczna, bardziej profesjonalna w sposobie działania i bardziej potrafi zapewnić profesjonalną bezpieczną bazę dla dzieci?
 
Czy zachęcaliście się wzajemnie do współpracy i swobodnych rozmów i projektowania nowych modeli pracy?
 

Cel ogólny sesji
Porównanie własnego status opiekuna na początku tego szkolenia FAIRstart z obecnym statusem w wyżej wspominanych pięciu różnych obszarach