În primele 15 minute (sau în cât timp aveţi nevoie), discutaţi despre ce aţi făcut între sesiunile 12 şi 13:

  • Ați reuşit să vă axați pe problema adolescenței și să-i ajutați pe tineri atunci când părăsesc instituția?
  • Ați făcut înregistrări video ale practicilor dv?
  • Ce a fost uşor/dificil de realizat?
  • Ce ați învăţat de pe urma discuțiilor și luării unor decizii?
  • Cum ați cooperat și cum v-ați asumat responsabilitatea privind dezvoltarea planurilor
Competențele noastre profesionale în urma procesului de învățare

Competenţe ce vor fi puse în practică:
  • Efectuarea unei evaluări sistematice privind dezvoltarea educațională și organizațională.

Tema sesiunii:
În sesiunea 13 veți studia rezultatele muncii dv în cadrul programului FAIRstart privind 5 aspecte diferite:

  • Rezultate privind practicile dv de îngrijire.
  • Rezultate privind dezvoltarea copiilor și relațiile copil-îngrijitor.
  • Rezultate privind relațiile manager-instructor-angajați și competențele de cooperare.
  • Rezultate privind relațiile cu mediul local și cu persoanele cu drept de decizie

Întrebările acestei sesiuni sunt:
Când comparați începutul acestui program de formare cu situația dv actuală: cum v-a influențat abilitatea de a îngriji copiii aflați în plasament?

Ați creat o organizație care să fie mai socială, care să funcționeze mai sistematic și care să ofere o bază sigură pe un termen lung pentru copii?

V-ați încurajat reciproc să cooperați și să discutați deschis pentru a crea noi modele de lucru?

Obiectivul sesiunii:
Să comparați statutul dv de îngrijitor de la începutul programului FAIRstart cu statutul dv actual, privind cele 5 aspecte menționate mai sus.