Evaluarea progresului privind cooperarea şi schimbările  în practicile  de îngrijire pe parcursul programului

În ceea ce privește lucrul cu restul programului, vă rugăm să numiți o secretară care să noteze afirmațiile și părerile exprimate.
 
ACTIVITATE – REFLECTAȚI ASUPRA PROGRESULUI NOSTRU PRIVIND ABILITĂȚILE DE COOPERARE


30 de minute
 
Managerul își exprimă părerile privind cele 3 obiective ce au fost stabilite privind îmbunătățirea relațiilor de cooperare după completarea fișei de evaluare la începutul programului – de ex reflectând pe baza acestor întrebări:
 

 • Cum putem caracteriza schimbările privind mediul de lucru în gupul de angajați pe parcursul programului?
 • Am dezvoltat un mediu de lucru mai deschis, în cadrul căruia să discutăm deschis pe baza practicilor noastre?
 • Am devenit mai dornici să experimentăm metode noi?
 • Am observant îmbunătățiri în ceea ce privește relațiile dintre membrii personalului?
 • Am observant îmbunătățiri în ceea ce privește relațiile dintre angajați și manager?

Grupul de angajați comentează și reflectează după ce managerul și-a exprimat părerile.

 


ACTIVITATE – REFLECTAȚI ASUPRA PROGRESULUI DV ÎN ACORDAREA ÎNGRIJIRILOR PROFESIONALE


30 de minute
 
Instructorul își exprimă părerile privind cele 3 obiective ce au fost stabilite privind îmbunătățirea serviciilor de îngrijire după completarea fișei de evaluare la începutul programului – de ex reflectând pe baza acestor întrebări:
 

 • Observăm efectele schimbării practicilor noastre de îngrijire în faptul că acum copiii se simt mai în siguranță – Exemple?
 • Înțelegem mai bine teoria îngrijirii? Avem o abordare mai profesională asupra muncii noastre?
 • Am găsit o platformă comună pentru valorile și practicile care ne ghidează? Vă rugăm să dați example asupra cărora să cădeți de comun  acord.
 • Ce schimbări am observat privind dezvoltarea copiilor nostri?Vă rugăm să dați exemple privind modul în care progresul nostru a infleunțat dezvoltarea fizică, emoțională și cognitivă a copiilor.
 • Care sunt 2-3 rezultate ale programului nostru pe care le apreciați cel mai mult? – De ce?
 • Cum intenționăm să menținem practica îngrijirilor la un nivel deschis și chibzuit?

Grupul de angajați și managerul comentează și reflectează după ce instructorul și-a exprimat părerile.