childrens_rights_01
Bērnu tiesības
- Mācīt bērniem par viņu tiesībām

Kompetences, kas tiek praktizētas
  • Iepazīstināt bērnus ar viņu tiesībām
  • Strādāt, lai bērni izprastu savas tiesības, izmantojot dialogu
  • Ikdienas dzīves organizēšana, lai atspoguļotu īstenotās tiesības un demokrātijas procesus

Nodarbības tēma
Šajā nodarbībā jūs uzzināsiet, kā bērniem mācīt par viņu tiesībām, kas noteiktas ANO dokumentā.
Nodarbības mērķis
Šīs nodarbības mērķis ir ļaut bērniem uzzināt par viņu tiesībām, mācīt viņiem diskutēt par savām tiesībām un to, kā ikdienas attiecības starp aprūpētājiem un bērniem atspoguļo šīs tiesības caur demokrātijas procesiem.