ANO konvencijas bērnu tiesību definīcijas

LŪDZU, IEPAZĪSTIETIES AR ŠĪM TIESĪBĀM, UN DISKUTĒJIET PAR TO, KĀ JŪS PAR TĀM VARAT INFORMĒT BĒRNU/BĒRNUS


Teksta versija angļu valodā http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/plainchild.asp

1 Visiem bērniem ir sekojošās tiesības, neskatoties uz viņa rasi, ādas krāsu, dzimumu, valodu, reliģiju, politisko vai citu viedokli, vai to, kur viņi ir dzimuši un, kas ir viņa vecāki. childrens_rights_4
2 Tev ir tiesības augt un attīstīties gan fiziski, gan intelektuāli veselīgā un normālā veidā, brīvības un cieņas apstākļos.
3 Tev ir tiesības uz vārdu un valsts pilsonību.
4 Tev ir tiesības uz īpašu aprūpi un aizsardzību, pienācīgu uzturu, mājokli un medicīniskiem pakalpojumiem.
5 Tev ir tiesības uz speciālu aprūpi, ja ir kāda veida invaliditāte.
6 Tev ir tiesības uz mīlestību un izpratni, vēlams no vecākiem un ģimenes, vai no valsts, ja vecāki vai ģimene to nevar dot.
7 Tev ir tiesības iet skolā bez maksas, spēlēties un vienlīdzīgai iespējai attīstīt sevi, mācīties, būt atbildīgam un noderīgam. Taviem vecākiem ir īpaša atbildība par tavu izglītību un apmācību.
8 Tev ir tiesības vienmēr būt starp pirmajiem, kas saņem palīdzību.
9 Tev ir tiesības būt aizsargātam no cietsirdības un ekspluatācijas. Piemēram, tevi nevar piespiest veikt darbu, kas kavē tavu fizisko vai garīgo attīstību.
Tevi nedrīkst pieņemt darbā līdz vajadzīgā vecuma minimumam un nekādā gadījumā, ja tas kaitē tavai veselībai, tikumiskajai un fiziskajai attīstībai.
10 Tev jāaug mierīgā, izprotošā, iecietīgā un draudzīgā vidē starp citiem cilvēkiem.
 
 
IZPRINTĒJIET TIESĪBAS