childrens_rights_01
Prawa dzieci
Nauczyć dzieci o prawach dziecka

Ćwiczone kompetencje
  • Przedstawianie dzieciom ich praw
  • Pracowanie nad zrozumieniem przez dzieci ich praw poprzez prowadzenie rozmów
  • Organizacja życia codziennego tak, by odzwierciedlało one realizację tych praw i procedur demokratycznych.

Temat sesji
W sesji popracujecie nad sposobem nauczenia dzieci o ich prawach określonych w Karcie ONZ
Cel ogólny sesji
Celem tej sesji jest przedstawienie dzieciom ich praw, nauczenie ich rozmowy o ich prawach oraz zastanowienie się, w jaki sposób te prawa mogą zostać odzwierciedlone w codziennych relacjach opiekunów i dzieci w procedurach demokratycznych.