childrens_rights_01
Çocuk Hakları –
Çocuklara çocuk haklarını öğretmek

Pratik yapilmasi gereken beceriler
  • Çocuklara kendi haklarını sunma
  • Çocuklarla konuşarak onların kendi haklarını anlamalarını sağlama
  • Demokratik yöntem ve hakların günlük yaşamı düzenlerken uygulanması

Oturumun temasi
Bu kaynak oturumunda çocuklara Birleşmiş Milletler tarafından tanınan kendi haklarının neler olduğunu öğretmek için çalışacaksınız.
Oturumun hedefi
Kaynak oturumun hedefi çocukların kendi haklarını bilmesi, kendi haklaırını savunması ve bakıcı anne ile günlük ilişkilerde bu hakların demokratik yöntemle uygulanmasıdır.