Çocuk haklarinin Birleşmiş Milletler tanimi

LÜTFEN BU HAKLAR HAKKıNDA BILGI EDININ VE ÇOCUĞU/ÇOCUKLARı BUNUNLA ILGILI NASıL BILGILENDIRECEĞINIZI DÜŞÜNÜN


Basit İfadeli Versiyon http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/plainchild.asp

1 Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi ya da diğer düşünceler, veya nerede kim tarafından doğduğuna bakılmaksızın yararlanma hakkına sahiptir. childrens_rights_4
2 Çocuklar, fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür ve onuru zedelenmeyecek şekilde yetişme hakkına sahiptir.
3 Her çocuğun bir ada ve bir devletin vatandaşı olma hakkı vardır.
4 Her çocuk, yeterli beslenme, barınma ve gerekli tıbbi bakımla beraber özel bakım ve koruma hakkına sahiptir.
5 Ne türlü bir engel olduğuna bakılmaksızın her çocuk özel bakım hakkına sahiptir.
6 Tercihen ebeveynlerinden ve aileden, bu kişilerden sağlanamazsa devletten olmak üzere, her çocuk sevgi ve anlayış hakkına sahiptir.
7 Her çocuk, okula ücretsiz gitme, oyun oynama, kendini geliştirme için eşit şartlara sahip olma ve sorumlu ve faydalı olabilmeyi öğrenme hakkına sahiptir. Bu eğitimde ve kılavuzlukta sorumluluk önce ailenin olmalıdır.
8 Çocuk her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır.
9 Çocuk, acımasız davranışlar ve istismara karşı korunma hakkına sahiptir. Örneğin, çocuk, fiziksel ve zihinsel gelişimini etkileyecek herhangi bir işte çalışmaya zorlanamaz.
Çocuk, uygun bir asgari yaştan önce, sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işte çalıştırılmamalıdır.
10 Çocuk; Hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel kardeşlik bilinciyle yetiştirilmelidir.
 
 
HAKLARI YAZDIR