girl_disabled_wikimedia
Bērni ar invaliditāti

Kompetences, kas tiek praktizētas

  • Izprast kāda ir saistība starp bērna pamešanu un invaliditāti
  • Izprast, kas ir svarīgi, strādājot ar bērniem, kuriem ir invaliditāte
  • Kā mazināt invaliditātes radītās sekas bērna funkcijām
  • Kā lauzt aizspriedums, kas saistīti ar invaliditāti

Nodarbības tēma
Šajā apmācību nodarbībā jūs mācīsieties, kā saprast un kā strādāt ar bērniem ar invaliditāti
Nodarbības mērķis
Šīs nodarbības mērķis ir izveidot darba plānu darbam ar bērniem, kuriem ir fiziska vai garīga invaliditāte.