Temat A: Podstawowe potrzeby dzieci niepełnosprawnych: Włączanie i szacunek – Skupienie się na osobie a nie na niepełnosprawnosci

Jak już wspomniano podczas poprzednich sesji, wszystkie dzieci mają dwie potrzeby, których spełnienie jest najważniejsze: potrzebę przywiązania się do kilku opiekunów podczas dorastania i doświadczenie poczucia, że stanowią cenionych członków grupy.
 

W przypadku opiekunów zawodowych powyższe przekłada się w sposób istotny na wartości miejsca pracy i sposoby działania w nim obowiązujące:
 

  • Należy zawsze koncentrować się na pokazywaniu dziecku, że cenimy je jako osobę i że posiadanie niepełnosprawności nie jest tak ważne, jak osoba.
  • Należy zawsze koncentrować się na pokazywaniu dziecku, że stanowi część grupy i próbować pozwalać mu uczestniczyć w jak największym stopniu w normalnych codziennych działaniach w sposób, w jaki może ono to robić. Gdy siedzimy przy stole to nie ma znaczenia, że niektóre dzieci siedzą na wózkach. Jeżeli karmione są we własnych pokojach lub osobno to może to poważnie odbić się na ich poczuciu własnej wartości.
  • Zachować otwartość i trzymać się faktów, informując innych (inne dzieci, rodziców i dalszą rodzinę, sąsiadów, itp.) od razu o niepełnosprawności dziecka. Zawsze pokazywać, że koncentrujemy się na osobie i zaletach tej osoby. Nie mówić “Ten chłopiec ma autyzm” – powiedzieć raczej “To jest Andrzej – to cudowny chłopiec. Cierpi ma coś, co się nazywa “autyzm” i powiem Wam teraz, na czym to polega. Potem zastanowimy się razem, na co musimy zwracać szczególną uwagę, żeby pomóc sobie w lepszym wspieraniu Andrzeja”.

 


Refleksja i dyskusja


20 minut

Wracając do własnego dzieciństwa i doświadczeń z młodości:
 

  • Czy masz jakieś doświadczenia osobiste lub rodzinne związane z niepełnosprawnymi członkami rodziny?
  • W jaki sposób niepełnosprawność wpłynęła na rozwój tego niepełnosprawnego dziecka?
  • W jaki sposób niepełnosprawność tego dziecka oddziaływała na rodziców i inne dzieci w rodzinie?
  • Na podstawie tej wiedzy i doświadczeń jakie nasuwają Ci się zalecenia dla siebie i współpracowników odnośnie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi? Czego zalecałbyś unikać?
  • Proszę omówić i wymienić niektóre sposoby podejścia i zasady, które zgadzamy się stosować w codziennej pracy.