Nasz plan pracy: Co zrobić, by poprawić jakość życia niepełnosprawnych dzieci

 1. Proszę przedyskutować i zanotować przemyślenia, jakie nam się nasunęły, gdy to czytamy.
 2. Przygotować plan wspierania niepełnosprawnych dzieci:
  • Metody/sposoby stymulowania dzieci niepełnosprawnych w codziennym życiu mimo ich niepełnosprawności?
  • Sposoby włączania dzieci niepełnosprawnych i wykorzystanie ich możliwości w czynnościach codziennych.
  • Sposoby pomagania dzieciom niepełnosprawnym w rozwinięciu poczucia własnej wartości.
  • Sposoby pomagania innym (współpracownikom, rodzicom) w pozyskiwaniu informacji na temat niepełnosprawności i szacunku dla dzieci z niepełnosprawnością.
 3. Przygotowanie planu wyszukiwania zasobów i informacji z Internetu oraz od specjalistów i organizacji zajmujących się niepełnosprawnością.