Atvēliet 15 minūtes (vai arī tik, cik nepieciešams), lai apkopotu to, ko esat darījuši starp iepriekšējo un šo nodarbību:

  • Vai mums izdevās paveikt to, kas bija plānots?
  • Ko paveikt bija viegli un ko sarežģīti?
  • Ko mēs esam iemācījušies, darot to, ko plānojām?
  • Kā mēs sadarbojāmies un uzņēmāmies atbildību?
Aprūpētāja stils un mazu bērnu smadzeņu attīstība

Kompetences, kas tiek praktizētas
  • Izprast, ko zinātne ir atklājusi par fiziskā kontakta un stimulācijas pozitīviem efektiem maziem bērniem.
  • Plānot veidu kādā fiziskas stimulēšanas aprūpe tiek organizēta ikdienas praksē, un kā tas var veicināt smadzeņu attīstību, īpaši bērniem 0-24 mēnešu vecumā.

Nodarbības tēma
Šajā nodarbībā jūs mācīsieties izprast fiziskā kontakta un stimulācijas nozīmi mazu bērnu smadzeņu funkcionēšanai un attīstībai.
Jūs iegūsiet ieteikumus pielietošanai praksē ikdienas rutīnā smadzeņu aktivitātes veicināšanai. Jūs iegūsiet ieteikumus priekšlaicīgi dzimušu un vārgu bērnu stimulēšanai.  
Nodarbības mērķi
Nodarbības mērķis ir izprast fiziskās stimulācijas nozīmi un to, kā stimulēšana rada smadzeņu aktivitāti. Jaundzimuša bērna smadzeņu aktivitāte ir zema un nestabila, un tikai fiziska stimulēšana var aktivizēt smadzenes un veicināt to augšanu.Fiziskās stimulācijas un aktivitātes nepietiekamība ir ļoti bīstama, īpaši maziem bērniem: tas ietekmē fizisko augšanu, izdzīvošanas instinktu, apetīti un gremošanu, gulēšanas ritmu, bērna uzņēmību pret infekcijām un parazītiem, un piesaistes sistēmas aktivizēšanu pēc dzimšanas.
 
Izmantojot šo izpratni, jūs iemācīsieties virkni praktiskus paņēmienus, kas var kļūt par jūsu rutīnu. Jūs diskutēsiet un plānosiet, kā šie praktiskie paņēmieni var kļūt par darba ikdienas rutīnas sastāvdaļu jūsu institūcijā.