Brug 15 minutter – eller den tid I har brug for – til at opsummere, hvad I har arbejdet med i tiden mellem session 3 & 4:
• Fik vi gennemført, hvad vi havde planlagt? Kig igen på session 1 – 4 for at se, hvad der er blevet gennemført indtil nu. Hvordan håndterer vi roller, opgaver og samarbejde i vores FAIRstart undervisningsforløb?
• Hvad var let og hvad var svært?
• Hvad har vi lært ved at gøre som planlagt? • Hvordan har vi samarbejdet og hvordan har vi taget ansvar?
• Hvad kan vi forbedre til næste gang, vi skal arbejde mellem sessionerne?
Hvordan praktiserer man professionel omsorg for børn. Hvordan reagerer børn på omsorg: Tryg tilknytningsadfærd

Kompetencer, der skal udvikles
• Forståelse for den kontinuerlige balance mellem opgavearbejde og relationsarbejde.
• Færdigheder i at praktisere tryg omsorgsadfærd.
• Genkendelse af tilknytningsmønstre: ”Sikker” og ”Undvigende”, ”Ambivalent” og ”Desorganiseret”.
 


Sessionens emne
I 2. session arbejdede I med grundforståelsen af tilknytningsteorien og med hvordan den professionelle omsorgsgiver kan tilbyde børn en tryg base. I denne session skal vi beskæftige os med tryg omsorgsadfærd og vi vil se på, hvordan børn reagerer på denne omsorg. Hvordan bør omsorgsgiveren agere for at få børnene til at føle sig trygge, så de kan interagere, lege og lære? Børn lærer hurtigt at håndtere adskillelse. Det enkelte barn tillærer sig strategier overfor adskillelse og stress i forhold til den primære omsorgsgiver. Grundlæggende har børn fire strategier til håndtering. De kaldes de fire tilknytningsmønstre og vi vil træne genkendelse af disse mønstre og lære metoder til at reagere i interaktionen med barnet.
 
Sessionens mål
Målet med denne session er forståelse for og træning i professionel omsorg
 
Hvorfor og hvordan
Professionel omsorg fokuserer på de emotionelle og sociale relationer til barnet. Men den professionelle omsorgsgiver skal også udføre en mængde praktisk arbejde: Skifte ble, forberede måltider, made børnene, m.m., så I vil også komme til at diskutere, hvordan I afbalancerer omsorgsarbejdet og det praktiske arbejde.
 

Vi vil i detaljer beskæftige os med, hvad der er vigtigt i forhold til omsorgsgiver/barn-relationen.
Før barnet ankommer til institutionen har det ofte oplevet svigt eller voldelige forældre, mange forskellige omsorgsgivere, eller travle og overbebyrdede medarbejdere. Derfor vil mange børn ikke reagere normalt på almindelig pleje og omsorg og det kan tage lang tid, før de gør det. Vi vil også se på, hvordan børn reagerer på omsorg, deres tilknytningsmønstre og hvordan I kan forholde jer for at få barnet til at føle sig trygt.