Brug 15 minutter – eller den tid I har brug for – til at opsummere, hvad I har arbejdet med i tiden mellem session 4 & 5:

  • Fik vi gennemført, hvad vi havde planlagt?
  • Hvad var let og hvad var svært?
  • Hvad har vi lært ved at gøre som planlagt?
  • Hvordan har vi samarbejdet og hvordan har vi taget ansvar?
  • Hvad kan vi forbedre til næste gang, vi skal arbejde mellem sessionerne?
Usikker tilknytningsadfærd hos børn -
Usikker tilknytningsadfærd, som ofte ses hos anbragte børn og hos børn med en angstfyldt opvækst.

Kompetencer som skal udvikles
  • At genkende usikker undvigende tilknytningsadfærd hos børn
  • At genkende usikker ambivalent tilknytningsadfærd hos børn
  • At genkende usikker desorganiseret tilknytningsadfærd hos børn
  • At vide, hvordan I håndterer disse tre tilknytningsmønstre på en professionel måde

Sessionens tema
I denne session kommer I til at arbejde med, hvordan man observerer og genkender tidlige tilknytningsproblemer – og med hvordan anbragte børn nogle gange har udviklet usikre tilknytningsmønstre. De kan ændre sig positivt, hvis børnene i lang tid oplever tryg tilknytningsadfærd hos jer. Der vil blive givet forslag til, hvordan I kan arbejde med børn, der har usikre tilknytningsmønstre.
 

Sessionens mål
Børn, der er blevet anbragt uden for hjemmet, har ofte været udsat for mange tidlige belastninger: for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, der kan påvirke udviklingen, mangel på tryg omsorgsadfærd fra forældre med problemer, og mange skiftende omsorgsgivere.
Tilsammen kan disse risikofaktorer forårsage udvikling af usikre tilknytningsmønstre hos anbragte børn i langt højere grad, end hvad der er gennemsnitligt. Det er belastende for den måde, hvorpå de indgår i sociale relationer samt for, hvordan de håndterer problemer generelt. Som professionelle bør I kende til mønstrene og vide, hvordan man støtter udviklingen af en mere tryg tilknytning hos børnene.