Brug 15 minutter – eller den tid I har brug for – til at opsummere, hvad I har arbejdet med i tiden mellem session 8 og 9:

  • Fik vi gennemført, hvad vi havde planlagt? Kig igen på session 1 – 9 for at se, hvad der er blevet gennemført indtil nu. Hvordan håndterer vi roller, opgaver og samarbejde i øvelserne?
  • Hvad har let og hvad var svært?
  • Hvad har vi lært ved at gøre som planlagt?
  • Hvordan har vi samarbejdet og hvordan har vi taget ansvar?
  • Hvad kan vi forbedre til næste gang, vi skal arbejde mellem sessionerne?

“Organisationen indførte en række ændringer. For at komme til at virke som et familiemiljø, bruger vi ikke længere kitler, men vores almindelige hverdagstøj. Børnenes værelser var allerede hyggelige, men der er også lavet ændringer der, f.eks. bruger vi lammeskind, når vi skal skifte børnene. Vi indførte ’babyparkering’ på bestemte tidspunkter, hvor vi spredte tæpper ud på gulvet og lagde børnene på dem for på den måde at få dem til at se hinanden. Vi fik de større børn til at kigge efter de yngre, hvilket giver dem ansvar. Dette har styrket den indbyrdes kontakt.”

Medarbejderudtalelse

Tryg base model
Udvikling af familielignende grupper og sammenhæng i sociale relationer

Kompetencer der skal øves
• At forstå de to basale betingelser for en sund udvikling hos børn
• At diskutere og planlægge, hvad I kan gøre for at opfylde disse betingelser i jeres organisation


Sessionens tema
I denne session kommer I til at arbejde med forståelse af to basale behov hos børn: personlig, langvarig kontakt til et par stabile omsorgsgivere og tilhørsforhold til en gruppe jævnaldrende og omsorgsgivere.
I vil komme til at diskutere – og muligvis revidere vagtplaner – for at finde den bedst mulige balance for medarbejdere og leder (afhængig af lokale overenskomster og fælles arbejdstidsaftaler) og børns behov for at have de samme omsorgsgivere omkring sig dagligt og år efter år.
Lederen og de ansvarlige for vagtplaner deltager i denne session.
Sessionens mål
Alle mennesker – specielt børn, der er placeret udenfor hjemmet – har to meget basale behov, hvis de skal have en sund tilknytning og blive aktive medlemmer af samfundet:
Behovet for stabile relationer til få specifikke voksne omsorgsgivere
Dette er især vigtigt for at sikre en stabil tilknytning hos børn, der er under tre år.
Behovet for at tilhøre en specifik gruppe af jævnaldrende og voksne
For børn, der er over to år, er grupperelationer lige så vigtigt som at have en stabil relation til en ”forældrelignende” omsorgsgiver.
Disse to funktioner kan vi kalde kontinuitet i barnets sociale relationer.
Målet er at diskutere og (på et tidspunkt i fremtiden) at beslutte, hvordan I kan finde den bedst mulige arbejdsplan for at tilbyde omsorgsgiverne og gruppen kontinuitet i den måde det daglige arbejde organiseres, så de enkelte grupper af børn har de samme omsorgsgivere i dagtimerne i lange perioder.

“Vi har valgt at fortælle børnene, at det bliver en anden person, der vækker ham/hende, end den, der lægger dem i seng. Jeg fortæller dem at, ”Jeg har brug for at tage hjem for at slappe af, så jeg kan have det rigtig godt sammen med dig i morgen. Jeg vil savne dig meget til i morgen, men jeg ved, at den anden omsorgsgiver har savnet dig og glæder sig til at have noget tid sammen med dig.” Vi løste vores problem på denne måde.”
Medarbejderudtalelse