Добре дошли на програмата FAIRstart за обучение на персонал, който работи с деца лишени от родителски грижи!