Моля, отделете 15 минути (или колкото време ви е необходимо), за да обобщите наученото във времето между първи и втори модул:

 • Успяхте ли да свършите това, което бяхте планирали?
 • Какво ви бе лесно да постигнете и какво ви бе трудно?
 • Какво научихте от осъществяването на планираните от вас дейности?
 • По какъв начин си сътрудничихте помежду си и поемахте отговорност?
 • Какво можете да направите по по-добър начин следващия път, когато работите във времето между модулите?
Разбиране на основната теория на привързаността – вашата платформа за професионална практика

Умения, които ще бъдат упражнявани

 • Умение за професионално прилагане на поведението на привързаност.
 • Знания в сферата на „сигурната база” и „изследователското поведение”, а също и как да се подкрепят и насърчават бебетата и малките деца, така че да следват това поведение.
 • Разбиране и приложение на поведението на сигурната база от лицата, предоставящи грижи за деца.
 • Разбиране на връзката, която съществува между работата, свързана с всекидневните задачи и работата по изграждане на взаимоотношения.

Обучителна сесия 2 предоставя основната информация, която хората, заети в сферата на грижите за деца е необходимо да знаят.
 
Можете да се разделите на по-малки групи, за да се уверите, че всеки ще успее да разбере и упражни основната теория за привързаността


Тема на сесията
В тази учебна сесия ще имате възможността да се занимавате със значението, което има теорията на привързаността по отношение на децата, и това как вашето разбиране ще се отрази на начина, по който работите през останалите модули:

 • при ежедневното взаимодействие (с децата) и дейностите ви;
 • как да се справяте с тези взаимоотношения;
 • как да съставяте работния си план и т.н..

 
Тук вие ще научите повече за поведението на привързаност, за поведението на грижещия се като източник на сигурност и за изследователското поведение.
 

Цели на обучителната сесия

 • Главната цел на тази сесия е да се разбере значението, което има основната теория на привързаността, така че да се подобри качеството на грижите и да се подсигури доброто развитие на детето.
 • Децата, при които липсва стабилно семейство, са в по-голяма степен изложени на промени по отношение на хората, които се грижат за тях; те постоянно се сменят и биват заменени от друг човек, което може да доведе по-късно до разстройство на привързаността.
   
  Социалното и емоционално развитие на детето зависи в голяма степен от вашето разбиране на значението, което има поведението на грижещия се за привързаността.

 
В следващите сесии вие ще работите с разработването на добри практики.
 
Обучителна сесия 2 предоставя основната информация, която хората, заети в сферата на грижите за деца е необходимо да знаят.
 
Можете да се разделите на по-малки групи, за да се уверите, че всеки ще успее да разбере и упражни основната теория за привързаността, сигурната база и изследователското (експериментиращо) поведение на детето, преди да преминете към сесия 3.
.