Atskatīšanās un attīstības procesa atspoguļošana

Kvalitātes attīstībā vienmēr ir uzvaras tāpat kā problēmas. Mēs apsveicam jūs, ka esat nonākuši tik tālu, apmācību programmas izmantošanā savas prakses attīstīšanai.
 

A. Šodien jūs atskatīsities uz saturisko un uzdevumu daļu pirmo septiņu nodarbību laikā, lai apkopotu to, ko kopīgi esat pieredzējuši.
B. Pēc tam jūs intervēsiet viens otru par piedalīšanos šajā programmā un diskutēsiet par to, kā jūs varat risināt jebkuru radušos sadarbības problēmu un palīdzēt viens otram turpmākajās nodarbībās. Šajā intervijas daļā ir svarīgi, lai piedalītos jūsu institūcijas vadītājs.

 


A. ATSKATĪŠANĀS UZ NODARBĪBU SATURU UN UZDEVUMIEM


Šajā aktivitātē, pievērsiet uzmanību zemāk esošam sarakstam.
Sniedziet īsus komentārus par katru no jautājumiem.
Šo sarakstu prezentē instruktors, kurš arī uzdod jautājumus.
 

Grupas aktivitāte 20-40 minūtes

1. NODARBĪBA

Pirmajā nodarbībā jūs tikāt informēti par apmācību programmu un kā mēs tajā sadarbosimies.
 

 • Vai visiem tas ir skaidrs?
 • Vai ir kādas bažas?

Jūs intervējāt viens otru, lai uzzinātu personīgo pieredzi par aprūpi un zaudējumiem, ko varat izmantot, lai saprastu bērnu reakciju uz aprūpi un šķiršanos no aprūpētājas vai tā zaudēšanu.

 • Vai pēc tam pamanījāt bērnus, kuri reaģē tā kā jūs, kad bijāt bērns?
 • Vai domājot par to, kā jūsu vecāki jūs audzināja, par vērtībām, ko viņi jums devuši, un kā tas palīdz jums izprast aprūpētāja lomu?

Mēs ieteicām veidot nelielus video vai novērojumus par to, kā reaģē bērni, kad aprūpētājs dodas prom.

 • Vai jums tas izdevās?
 • Kādi bija rezultāti?
 • Vai jūs video materiālus/novērojumus glabājat drošā vietā?

 

2. NODARBĪBA

Otrajā nodarbībā mēs uzzinājām par Bolbija piesaistes teoriju: droša pamata meklēšanas konceptu (piesaistes uzvedība) un kā bērni uzsāk pētīšanas uzvedību tikai, ja jūtas drošībā.
 

 • Vai savā ikdienas darbā jūs novērtējat un diskutējat par to?
 • Vai esat mainījuši savu aprūpes uzvedību, uzzinot par šo teoriju?
 • Vai jums izdevās uzņemt video vai veikt novērojumus par piesaistes uzvedību un pētīšanas uzvedību?

 

3. NODARBĪBA

Trešajā nodarbībā jūs strādājāt ar to, kā bērna stimulēšana (stimulācijas nepietiekamība) var ietekmēt smadzeņu attīstību īpaši maziem bērniem.

 

 • Kā šīs zināšanas ietekmēja jūsu praksi ikdienas stimulācijas darbā, pieskaroties bērniem vai barojot tos, mēģinot veidot acu kontaktu un izmantot pasīvas stimulēšanas instrumentus (šūpuļus, šūpuļtīklus utt.)?


4. NODARBĪBA

Ceturtajā nodarbībā jūs strādājāt, lai izprastu, cik nozīmīgi ir strādāt ar cilvēcīgām attiecībām ar bērnu, tajā pašā laikā veicot praktiskus ikdienas uzdevumus.
 

 • Kā tas ietekmēja jūsu uzmanību pret bērniem jūsu ikdienas darbā?

 

Jūs arī mācījāties droša aprūpētāja uzvedības dimensijas (bieži reaģēt un uzņemties kontakta iniciatīvu; rīkoties iejūtīgā veidā; būt pieejamam bērnam; just līdzi bērnam, bet nevis kā bērns, kad viņš ir negatīvas vai jūtas noskumis; būt ieinteresētam tajā, kā bērns jūtas, domāt un runāt par to, pat ar maziem bērniem:
 

 • Kā jūs nolēmāt strādāt ar šīm kompetencēm, un kā tas veicies starp nodarbībām?

 

5. NODARBĪBA

Piektajā nodarbībā jūs mācījāties par trīs piesaistes iezīmēm, kuras bieži var novērot maziem bērniem, kuri nav saņēmuši atbilstošu agrīno aprūpi. Šīs pazīmes ir: nedroša izvairīšanās, nedroša ambivalenta un nedroša dezorganizēta piesaistes uzvedība.
 

 • Vai esat novērojuši šīs pazīmes attiecībā pret aprūpētājiem no bērnu puses?
 • Vai izmantojāt kādu no ieteikumiem, kā rūpēties par bērniem, kuriem novērojama kāda no šīm iezīmēm?
 • Vai tas darbojās?
 • Vai esat kļuvuši tolerantāki, saprotošāki pret bērniem ar nedrošas piesaistes uzvedību?

 

6. NODARBĪBA

Sestajā nodarbībā jūs mācījāties kā strādāt ar bērniem, lai palīdzētu viņiem pārvarēt zaudējumu un ieraudzīt šo pieredzi kā personīgā spēka avotu un pieredzi.

 

 • Vai jūs izmantojāt savu pieredzi par to, kā tikt pāri zaudējumam, kā paralēlo stāstu dialogā ar bērniem?
 • Vai veicāt aktivitātes, uzņēmāt video un veidojāt dialogus, lai radītu atvērtu vidi, kurā bērni jūtas brīvi, lai runātu par šķiršanos un zaudējumu, ko viņi pieredzējuši?

 

7. NODARBĪBA

Septītajā nodarbībā jūs uzzinājāt, kā palīdzēt bērniem veidot pozitīvu ideju par sevi, neskatoties uz dažādo izcelsmi.
 

 • Vai atradāt veidus, kā bērniem ļaut būt aktīviem, runājot par izaicinājumiem, kas saistīti ar viņu dažādo piederību?
 • Kāda ir jūsu visvērtīgākā atziņa no šīs nodarbības?

 


GRUPAS DISKUSIJA


10 minūtes
 

 • Vai ir kāda no nodarbībām, teorijām vai uzdevumiem, ko vēlamies atkārtot?
 • Kādu ietekmi apmācību programma devusi jūsu zināšanām, vērtību sistēmai un praksei?

 


B. INTERVIJAS SAVSTARPĒJAI IZPRATNEI UN ATBALSTAM APMĀCĪBU PROGRAMMĀ


Šajā daļā piedalās institūcijas vadītājs.
Šajā nodarbības daļā jūs veiksiet trīs intervijas, lai noskaidrotu lomas, attiecības un savstarpējo atbalstu.

 

 • Lūdzu, izvēlieties sekretāru, kas veiks pierakstus un piefiksēs visu dalībnieku izteiktos apgalvojumus un nodarbības beigās veidos kopsavilkumu.
 • Intervētājam un intervējamai personai jāsēž tā, lai visi tos var redzēt.
 • Katra intervija ilgst aptuveni 10 minūtes, un pēc katras intervijas visi 5 minūšu laikā var izteikt komentārus par dzirdēto.
 • Intervētājs vienkārši uzdod jautājumus un dod laiku apdomāt un atbildēt.
 • Intervijas laikā klausītāji nekomentē un nepārtrauc.(Svarīgi: Ja esat audžuģimeņu menedžeris, jūs varat izmantot jautājumus individuālās audžu ģimeņu intervijās).

 

PIRMĀ INTERVIJA: DARBINIEKS INTERVĒ INSTITŪCIJAS VADĪTĀJU

 

 1. Kas lika jums pieņemt lēmumu izmantot FAIRstart apmācības programmu?
 2. Vai jūs saņemat atbalstu no savas vadības šīs programmas izmantošanā?
 3. Ko jums kā vadītājam šī programma ir devusi līdz šim?
 4. Nosauciet trīs problēmas, kas jums kā vadītājam radušās, īstenojot šo programmu – praktiskas dabas, sadarbība ar citiem iesaistītajiem vai tamlīdzīgi.
 5. Nosauciet trīs lietas, ko, jūsuprāt, instruktori un darbinieki dara labi, programmas ieviešanas gaitā.
 6. Nosauciet trīs lietas, ko, jūsuprāt, instruktori un darbinieki var uzlabot veidā, kā tiek ieviesta programma.
 7. Nosauciet trīs atbalsta veidus no darbinieku un instruktoru puses, kas palīdzētu jums kā vadītājam turpmākajā programmas ieviešanas procesā.

 

Paldies par jūsu atbildēm un ieteikumiem!


5 minūtes: Intervētājs un institūcijas vadītājs bez pārtraukšanas klausās, ko pārējie komentē par dzirdēto.
10 minūtes: Diskutējiet un noslēdziet sarunu. Kādi ir svarīgākie darbinieku un instruktoru darba punkti savstarpējā sadarbībā ar vadītāju?
Sekretārs piefiksē dzirdēto.
 

OTRĀ INTERVIJA: VADĪTĀJS INTERVĒ INSTRUKTORU

 

 1. Kā jūs uztverat savu instruktora lomu – kas ir sarežģīti un kas dod jums enerģiju šim darbam?
 2. Kā veicas jūsu sadarbība ar mani kā vadītāju? – vai ir kādi uzlabojumi vai pielāgojumi, kas nepieciešami no manas puses?
 3. Kad jūs vadāt nodarbības un strādājat starp tām – kas jums rada grūtības un kas dod enerģiju?
 4. Pirmajā nodarbībā darbiniekiem tika lūgts palīdzēt viens otram, lai izprastu materiālu, aktīvi piedalīties nodarbībās un izteikt savu viedokli, kā arī būt aktīviem praktiskajā darbā starp nodarbībām. Vai jūs redzat, ka viņi palīdz viens otram izprast materiālu un izteikt savu viedokli nodarbību laikā? Vai viņi ir aktīvi, materiāla izmantošanā un uzdevumu veikšanā starp nodarbībām? Ja nē, kas viņus no tā attur?
 5. Nosauciet trīs problēmas jums kā instruktoram, programmas vadīšanā – praktiskas dabas, sadarbība ar citiem iesaistītajiem vai tamlīdzīgi.
 6. Nosauciet trīs lietas, ko, jūsuprāt, darbinieki dara labi, programmas ieviešanas darbā.
 7. Nosauciet trīs lietas, ko, jūsuprāt, darbinieki varētu uzlabot, strādājot ar programmu.
 8. Nosauciet trīs atbalsta veidus no darbinieku un institūcijas vadītāja puses, kas jums palīdzētu tālākā programmas ieviešanas procesā.

 

Paldies par jūsu atbildēm un ieteikumiem!


5 minūtes: Intervētājs un instruktors bez pārtraukšanas klausās, ko pārējie komentē par dzirdēto.
10 minūtes: Diskutējiet un noslēdziet sarunu. Kādi ir svarīgākie darbinieku un vadītāja darba punkti savstarpējā sadarbībā ar instruktoru?
Sekretārs piefiksē dzirdēto.
 

TREŠĀ INTERVIJA: VADĪTĀJS UN INSTRUKTORS INTERVĒ DARBINIEKU

 

 1. Kā jūs jūtaties esot daļa no šīs apmācības programmas kā darbinieks – kas ir grūti un kas dod jums enerģiju nodarbību laikā un starp tām?
 2. Kāda ir jūsu sadarbība ar institūcijas vadītāju un instruktoru – vai ir kāda rīcība vai pielāgojumi, kas nepieciešami no viņu puses?
 3. Kad strādājat nodarbību laikā un starp tām – kas rada grūtības un kas jūs apmierina?
 4. Pirmajā nodarbībā jūs tikāt lūgti palīdzēt viens otram, lai izprastu materiālu, aktīvi piedalītos nodarbībā un izteiktu savu viedokli, kā arī būt aktīviem, veicot uzdevumus starp nodarbībām. Vai ir kas tāds, kas rada grūtības palīdzēt viens otram, izprast materiālu un izteikt savu viedokli? Vai ir kaut kas, kas rada grūtības izmantot materiālu un veikt uzdevumus starp nodarbībām? Lūdzu, esiet pēc iespējas konkrētāki.
 5. Nosauciet trīs problēmas, kas jums kā darbiniekiem rodas, izmantojot šo programmu – praktiskas dabas, sadarbība ar citiem iesaistītajiem vai tamlīdzīgi.
 6. Nosauciet trīs lietas, ko, jūsuprāt, instruktori un institūcijas vadītājs dara labi, ieviešot šo programmu.
 7. Nosauciet trīs lietas, ko, jūsuprāt, instruktori un vadītājs varētu uzlabot programmas ieviešanas procesā.
 8. Nosauciet trīs atbalsta veidus no instruktora un institūcijas vadītāja puses, kas jums palīdzētu tālākā programmas ieviešanas procesā.

 

Paldies par jūsu atbildēm un ieteikumiem!
 


Svarīgi: dalībnieki var tikt sadalīti divās grupās – vienu grupu intervē institūcijas vadītājs, otru – instruktors. Katrā grupā tiek iecelts sekretārs.
5 minūtes: Darbinieki nepārtraucot klausās, kamēr instruktori un vadītājs komentē par dzirdēto.
10 minūtes: Diskutējiet un noslēdziet sarunu. Kādi ir svarīgākie instruktora un vadītāja darba punkti savstarpējā sadarbībā ar darbiniekiem? Sekretārs piefiksē dzirdēto.
 
PIEŅEMOT LĒMUMU PAR UZLABOJUMIEM PROGRAMMAS ATTĪSTĪBĀ

Sekretāri dzirdēto uzraksta uz tāfeles, kamēr pārējie dodas 10 minūšu pārtraukumā.
 

 • Kā mēs varam atbalstīt institūcijas vadītāju? Kas viņam nepieciešams?
 • Kā mēs varam atbalstīt instruktoru? Kas viņam nepieciešams?
 • Kā mēs varam atbalstīt darbiniekus? Kas viņam nepieciešams?

 


GRUPAS DISKUSIJA UN LĒMUMS


15 minūtes:
 

Darbinieki diskutē un piedāvā praktiskus veidus institūcijas vadītāja, instruktora un darbinieku savstarpējam atbalstam.
Ir svarīgi, lai ieteikumi būtu reāli un praktiski.
Sekretārs pieraksta lēmumu un to, kurš būs atbildīgs savstarpējā atbalsta starp vadītāju, instruktoru un darbiniekiem, novērošanu un ievērošanu.