Geriye bakma ve gelişim süreciyle ilgili düşünme

Kaliteli bakımda her zaman problemler kadar zaferler de vardır ve biz sizi uygulama gelişiminiz için programı kullanarak buraya kadar geldiğiniz için tebrik ediyoruz.


A.
Bugün birlikte neler deneyimlediğinizi görmek için ilk 7 oturumun içeriği ve görevlerini özetlemek için tekrar bakacaksınız.
B.
Sonra birbirinizle programı uygulamakla ilgili görüşecek, çıkan problemleri işbirliğiyle nasıl çözeceğinizi tartışacak ve birbirinize gelecek oturumlarda mümkün olduğu kadar çok yardım edeceksiniz.


A. Oturumlarin içeriği ve görevlerine tekrar bakma

Bu etkinlikte, lütfen listeye bakın ve her soruya kısa yorumlar yapın.
Liste soruları soran eğitmeniniz tarafından verilir:


20-40 dakikalık grup etkinliği

1. GIRIŞ, MÜLAKAT ÇALıŞMASı VE EĞITIM PROGRAMıNDA IŞBIRLIĞI

Birinci oturumda, program hakkında ve nasıl işbirliği kuracağınız hakkında bilgilendirildiniz. Bu herkes için anlaşılır mı?
Sorusu olan var mı?

 • Çocukların bakımla kayıba, bakıcıdan ayrılma da ya da kaybetmeye karşı olan tepkilerini anlamada kullanacağınız kişisel bakım ve kaybetme deneyimlerinizi birbirinizle görüştünüz.
  Sizin çocukken yaptıklarınız gibi tepki veren bir çocuğu fark ettiniz mi?
 • Ebeveynlerinizin sizi büyüttüğü şekilde, onların size verdiği değerler ve bunun bakıcı anne rolünüzü anlamanıza olan yardımıyla ilgili mi düşündünüz?
 • Kısa videolar çekmenizi ya da çocuğun bakıcı anne onu bıraktığında neler yaptığını gözlemlemenizi önerdik.
  Bunu yapmakta başarılı oldunuz mu? Bunun getirisi neydi? Video kayıtlarınızı, yazılı gözlemlerinizi güvenli bir yerde saklıyor musunuz?
2. TEMEL BAĞLANMA TEORISINI ANLAMA

İkinci oturumda Bowlby’nin bağlanma davranışını öğrendiniz: Güven Temeli arama içeriği (Bağlanma Davranışı) ve çocukların yalnızca güvenli hissettiklerinde keşfetme davranışına nasıl başladıklarını öğrendiniz.

 • Günlük uygulamalarınızda bunu gözlemlediniz ve düşündünüz mü?
 • Uyguladığınız bakımı bununla değiştirdiniz mi?
 • Videolar çekmeyi ve Bağlanma Davranışı ve Keşfetme davranışıyla ilgili gözlemler yaptınız mı?
3. Bakici anne yöntemi ve bebek/Küçük çocuklardaki beyin gelişimi

Üçüncü oturumda, bebeklerin ve özellikle küçük çocukların uyarılmasının (ya da uyarım eksikliğinin) beyin gelişimlerine olan etkisiyle ilgili çalıştınız.

 • Bunu öğrenmek sizin çocukları beslerken onlara dokunma, göz teması kurma, pasif uyarım için araç kullanma (beşik ve hamak vb. ) gibi uyarıcı uygulamalarınızı etkiledi mi?
4. PROFESYONEL BAKıM NASıL YGULANıR?

Dördüncü oturumda, günlük görevlerde çocuklarla insan ilişkileriyle ilgili çalışmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendiniz.

 • Bunu öğrenmek sizin günlük uygulamalarınızı ve alışkanlıklarınıza olan dikkatinizi etkiledi mi?Ayrıca, Güvenli Bakıcı davranışının boyutlarını öğrendiniz. (duyarlı bir şekilde davranmak, ulaşılabilir olmak, çocuk olumsuz ya da üzgün olduğunda çocukla birlikte hissetmek, çocuğun ve bebeğin ne hissettiği ve düşündüğüyle ilgili onunla konuşmak için karşılık verme ve iletişim girişimi)

 • Bu becerilerle çalışmaya nasıl karar verdiniz ve oturumlar arası nasıl geçti?


5TH SESSION “INSECURE ATTACHMENT RESPONSES IN CHILDREN”

In session 5, you also learned about the three attachment patterns you often see if babies and toddlers who did not have proper care in the first two years of life.
The patterns are: insecure avoidant, insecure ambivalent, and insecure disorganized attachment behaviour.

 • Did you observe these ways of relating to caregivers in the children?
 • Did you use any of the recommendations for how to care for children with any of the three ways of relating to caregivers?
 • Did it work? Have you become more tolerant, understanding and reflecting towards children with insecure attachment behaviour?


6. ISTıRABı DIRENCE DÖNÜŞTÜRMEK

Altıncı oturumda, çocukların kaybın üstesinden gelmeleri ve onun deneyimlerinin kişisel gücünden kaynaklandığını görerek çocuklara yarım etmeye çalıştınız.

 • Kayıbın üstesinden gelmek için kişisel deneyimlerinizi paralel bir hikâye olarak çocuğa anlattınız mı?
 • Etkinlikler yaptınız mı, çocukların deneyimledikleri ayrılıklar ve kayıplarla ilgili rahat konuşabilmeleri için açık fikirli bir alana video çekimi ya da konuşma yaptınız mı?


7. BEN KIMIM?

Yedinci oturumda, çocukların farklı kökenlere sahip olmalarına rağmen kendilerine ait olumlu düşünce yaratmalarına yardım etmeye çalıştınız.

 • Çocukların farklı kökenlere sahip olmalarıyla ilgili değişimler yaşamaları konusunda çocukların etkin olmasına yardım etmek için yollar buldunuz mu?
 • Sizin bu oturumdan elde ettiğiniz en önemli deneyim neydi?10 dakikalık grup tartışması

 • Bu oturumlar, teoriler ve görevlerin herhangi birine tekrar göz atmak ister misiniz?
 • Bildiklerimiz, değer sistemimiz ve uygulamalarımız programla çalışmamızdan nasıl etkilendi?B. Eğitim programinda birbirinizi desteklemeniz ve anlamaniz için yapilan görüşmeler

Grup sorumlunuz bu bölüme katılmalıdır.
Bu oturumda, rolleri açıklığa kavuşturma, ilişkiler ve karışıklı desteklemeyle ilgili üç görüşme yapacaksınız.

 • İnsanların kurduğu cümlelerden kısa notlar alacak ve oturumun sonunda bir özet yazacak bir yazman belirleyerek başlayın.
 • Görüşmeci ve görüşülen kişi herkes onları görsün diye oturmalıdır.
 • Her görüşme 10 dakika sürmelidir, her görüşmeden sonra duyduklarını düşünme ve yorumlamak için 5 dakikaya sahiptir.
 • Görüşmeci soruları sorar, düşünmesi ve cevaplaması için zaman verir.
 • Dinleyiciler görüşme boyunca yorum yapamaz ya da sözlerini kesemez.
BİRİNCİ GÖRÜŞME: BAKICI ANNE GRUP SORUMLUSUYLA GÖRÜŞÜYOR
 1. FAIRstart programını kullanmaya nasıl karar verdin?
 2. FAIRstart programını kullanan amirlerinden destek yada ilgi gördün mü?
 3. Program sana “grup sorumlusu” olarak neler kazandırdı?
 4. Lütfen program içinde yaşadığın üç tane problemi söyle. Görevlerde, diğerleriyle işbirliğinde, vs.
 5. Eğitmen ve personelin programı uygularken yaptıkları üç tane iyi şeyi söyle.
 6. Eğitmen ve personelin programı uygularken iyileştirmeleri gereken üç tane iyi şeyi söyle.
 7. Lütfen personel ve eğitmenin gelecek oturumlarda seni destekleyebilecekleri üç şeyi söyle.

Düşüncelerin ve önerilerin için teşekkürler!


5 dakika: Personel ve eğitmen görüşme sırasında duyduklarıyla ilgili düşünürken, görüşmeci ve grup sorumlusu yorum yapmadan dinler.
10 dakika: Lütfen tartışın ve bir sonuca varın. Personel ve eğitmen için grup sorumlusuyla işbirliği yaparken en önemli çalışma noktaları nelerdir?
Yazman bu noktaları yazsın. .
İKİNCİ GÖRÜŞME: GRUP SORUMLUSU EĞİTMENLE GÖRÜŞÜYOR
 1. Eğitmen rolün hakkında ne düşünüyorsun, senin için zor olan ne ve bu işi yaparken sana ne enerji veriyor?
 2. Grup Sorumlusu olarak benimle ilişkin nasıl gidiyor, benden iyileştirmemi ya da düzeltmemi istediğin şeyler var mı?
 3. Oturumlarda ve oturumlar arasında çalışırken, senin için zor olan ne ve bu işi yaparken sana ne enerji veriyor?
 4. Birinci oturumda personel materyalleri anlamak için birbirlerine yardımcı olma, oturumlara etkin olarak katılma, görüşlerini söyleme, oturumlar arasındaki görevlerde etkin olma hakkında bilgilendirildi. Oturumlara boyunca materyalleri anlamak için birbirlerine yardımcı olduklarını ve konuştuklarını gördünüz mü? Eğer görmediyseniz, onları bundan alıkoyan şey ne olabilir?
 5. Lütfen bir eğitmen olarak program içinde yaşadığın üç tane problemi söyle. Görevlerde, diğerleriyle işbirliğinde, vs…
 6. Personelin programı uygularken yaptıkları üç tane iyi şeyi söyle.
 7. Personelin programı uygularken iyileştirmeleri gereken üç tane iyi şeyi söyle.
 8. Lütfen personel ve grup sorumlusunun gelecek oturumlarda seni destekleyebilecekleri üç şeyi söyle.Düşüncelerin ve önerilerin için teşekkürler!


5 dakika: Personel ve grup sorumlusu görüşme sırasında duyduklarıyla ilgili düşünürken, görüşmeci ve eğitmen yorum yapmadan dinler.
10 dakika: Lütfen tartışın ve bir sonuca varın. Personel ve grup sorumlusu için eğitmenle işbirliği yaparken en önemli çalışma noktaları nelerdir?
Yazman bu noktaları yazsın.
ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME: GRUP SORUMLUSU VE EĞİTMEN PERSONELLE GÖRÜŞÜYOR
 1. Programa personel olarak katılma hakkında ne düşünüyorsun, senin için zor olan ne ve bu işi yaparken sana ne enerji veriyor?
 2. Grup Sorumlusu ve eğitmenle ilişkin nasıl gidiyor, yapılması gereken bir eylem ya da düzeltmeleri gereken şeyler var mı?
 3. Oturumlarda ve oturumlar arasında çalışırken, senin için zor olan ya da seni şaşırtan şey ne?
 4. Birinci oturumda materyalleri anlamak için birbirlerine yardımcı olma, oturumlara etkin olarak katılma, görüşlerini söyleme, oturumlar arasındaki görevlerde etkin olma hakkında bilgilendirildin. Materyalleri kullanma ve görevleri tamamlamanın zor olan kısımları neler? Lütfen olabildiğin kadar özel ol.
 5. Lütfen bir personel olarak program içinde yaşadığın üç tane problemi söyle. Görevlerde, diğerleriyle işbirliğinde, vs…
 6. Grup Sorumlusu ve eğitmenin programı uygularken yaptıkları üç tane iyi şeyi söyle.
 7. Grup Sorumlusu ve eğitmenin programı uygularken iyileştirmeleri gereken üç tane iyi şeyi söyle.
 8. Lütfen eğitmen ve grup sorumlusunun gelecek oturumlarda seni destekleyebilecekleri üç şeyi söyle.Düşüncelerin ve önerilerin için teşekkürler!


NB: Personel iki gruba ayrılabilir, bir grupla grup sorumlusu görüşürken diğer grupla eğitmen görüşür. Her grup bir yazman seçerek başlar.
5 dakika: Eğitmen ve grup sorumlusu görüşme sırasında duyduklarıyla ilgili düşünürken, personel yorum yapmadan dinler.
10 dakika: Lütfen tartışın ve bir sonuca varın. Eğitmen ve sorumlu için personelle işbirliği yaparken en önemli çalışma noktaları nelerdir? Yazman bu noktaları yazsın.
PROGRAM GELİŞİMİ İÇİN İYİLEŞTİRMELERLE İLGİLİ KARAR VERMEDiğerleri 10 dakika ara verdiklerinde, yazman tahtadaki geniş bir kağıda duyduklarını yazar.

 • Grup Sorumlusunu nasıl destekleyebiliriz? Ihtiyaçları nelerdir?
 • Eğitmeni nasıl destekleyebiliriz?
 • Ihtiyaçları nelerdir?

GRUP TARTIŞMASI VE KARAR ALMA


15 dakika


Personel grup sorumlusunu, eğitmeni ve personeli karşılıklı desteklemenin pratik yollarını önerir ve tartışır. Herkesin önerilerinde pratik ve gerçekçi olması önemlidir.
Yazman kararları yazarken, görevli olan kişi sorumlu, eğitmen ve personelin verdiği kararları desteklemek için onları gözlemler ve izler.