Реакции на децата с модел на несигурна привързаност. Модели на привързаност у деца, лишени от родителска грижа. Как да бъдат разбрани и да се работи с тях?

Умения, които ще упражните
  • Разпознаване на избягваща несигурна привързаност при децата
  • Разпознаване на амбивалентна несигурна привързаност при децата
  • Разпознаване на дезорганизирана несигурна привързаност при децата
  • Професионален подход към тези три типа поведение на привързаност

Тема на сесията
В тази сесия ще имате възможността да упражните своите умения за наблюдение и разпознаване на детско поведение, сигнализиращо проблеми с привързаността от ранна възраст – децата, лишени от родителски грижи понякога развиват модели на несигурна привързаност. Ще ви бъдат предложени съвети за това как да работите с деца с несигурна привързаност.
Цели на сесията
Децата, лишени от родителски грижи много често са изложени на стрес от ранна възраст: поради преждевременно раждане и ниско тегло при раждането, което може да се отрази на развитието им, поради липса на сигурна грижа от страна на родителите, които често имат проблеми в своя живот, или честа смяна на възпитателите и грижещите се за тях професионалисти.