Atvēliet 15 minūtes (vai arī tik, cik nepieciešams), lai apkopotu to, ko esat darījuši starp iepriekšējo un šo nodarbību:

  • Vai mums izdevās paveikt to, kas bija plānots?
  • Vai esam nofilmējuši mūsu praksi?
  • Ko paveikt bija viegli un ko sarežģīti?
  • Ko mēs esam iemācījušies no mūsu diskusijām un lēmumiem?
  • Kāda bija jūsu sadarbība un kā mēs uzņēmāmies atbildību darba grafiku nākotnes attīstībai?
intro8_u_mellemrum
Sociālās, emocionālās un kognitīvās mācīšanās veicināšana

Kompetences, kas tiek praktizētas
  • Darbinieku izpratne par mācīšanām problēmām bērniem, kas piedzīvojuši negatīvu aprūpi pirms ievietošanas ārpusģimenes aprūpes institūcijā.
  • Aktivitāšu un praktisku paņēmienu meklēšana mācīšanās procesa atbalstīšanai.
  • Palīdzība bērniem pārvarēt mācīšanās procesa problēmas.

 


Nodarbības tēma
Šajā nodarbībā mēs uzzināsim kā kognitīvā mācīšanās (skolas disciplīna: matemātika, valoda utt.) ir saistīta ar pirmsskolas sociālo dzīvi.Šīs nodarbības jautājums ir: kā mēs varam veidot sociālo rāmi, kas ļauj bērniem mācīties pamat lietas, ejot uz skolu, universitāti vai kādu citu izglītības iestādi?
 

Nodarbības mērķis
Atrast veidus, lai atbalstītu bērnu kognitīvās spējas un sociālās kompetences, kas nepieciešamas mācīšanās vajadzībām.