Proszę poświęcić 15 minut (lub, w razie potrzeby, więcej czasu) na podsumowanie działań wypracowanych pomiędzy sesją 10 a sesją 11:

  • Czy udało Ci się osiągnąć to, co planowałeś/aś?
  • Czy przygotowałeś/aś film ze naszych działań?
  • Co było łatwe, a co trudne do zrobienia?
  • Czego nauczyliśmy się z naszych rozmów i decyzji?
  • Jak wyglądała nasza współpraca i przyjmowanie odpowiedzialności za opracowanie planów pracy?
intro8_u_mellemrum
Promowanie społecznego, emocjonalnego i poznawczego uczenia się

Ćwiczone kompetencje
  • Zrozumienie przez pracowników problemów z nauką u dzieci zaniedbanych przed przyjęciem do opieki zastępczej.
  • Identyfikacja działań i praktycznych sposobów wspierania procesów uczenia się.
  • Pomoc dzieciom w przezwyciężaniu problemów procesu uczenia się.

Temat sesji:
Podczas sesji 11 badamy związek poznawczego uczenia się (przedmioty szkolne: matematyk, języki obce, itp.) z życiem społecznym na etapie przed rozpoczęciem nauki w szkole. Pytanie stawiane podczas tej sesji: jak tworzymy ramy społeczne pozwalające dzieciom nauczyć się podstaw chodzenia do szkoły, na studia i pozostałej edukacji?
Cel ogólny sesji
Identyfikacja sposobów wspierania zdolności
poznawczych i kompetencji społecznych dziecka niezbędnych do uczenia się