Plan pracy: Do zrobienia przed kolejną sesją

groupdiscus02 Przygotować przykładowo plan zajęć “wsparcia uczenia się” na tydzień i przetestować ten plan.
Albo też wybrać dzieci z trudnościami z koncentracją i przygotować dla nich specjalny plan zajęć.
Zaplanuj obserwację lub nagraj nowe zajęcia. Zacznij od przyjrzenia się normalnym działaniom i reakcjom dzieci, a następnie nowym działaniom i reakcjom dzieci. Zapisz to, co zostało właśnie omówione i ustalone oraz kto to będzie robił.

 


Kwestionariusz samooceny

 

Jeśli chcesz przeprowadzić samoocenę możesz otworzyć i wydrukować mały quiz, tutaj poniżej. Rozwiązania są napisane w dolnej części strony, więc może dobrym pomysłem jest, aby złożyć papier lub zakryć rozwiązania przed rozpoczęciem.
 

OTWÓRZ DOKUMENT TUTAJ

 
 

Dziękujemy za udział i udanej pracy do następnej sesji!