În primele 15 minute (sau în cât timp e nevoie), discutaţi despre ce aţi făcut între sesiunile 10 şi 11:
• Am reuşit să facem ce ne-am propus?
• Am făcut înregistrări video cu practicile noastre?
• Ce a fost uşor/greu de făcut?
• Ce am învăţat din discuţii şi din luarea unor decizii?
• Cum am cooperat şi ne-am asumat responsabilitatea pentru dezvoltarea ulterioară a planurilor de lucru?
Promovarea învăţării sociale, emoţionale şi cognitive

Competenţe ce vor fi puse în practică:
  • Angajaţii vor înţelege problemele de învăţare ale copiilor care au avut parte de experienţe negative de îngrijire înainte de a ajunge în instituţie.
  • Găsirea unor activităţi şi moduri practice de sprijinire a proceselor de învăţare.
  • Copiii vor fi ajutaţi să depășească problemele din procesul de învăţare.

Tema sesiunii:
În sesiunea 11 vom explora modul în care învăţarea cognitivă (disciplinele din curriculum: matematică, limbă etc.) are legătură cu viaţa socială a copilului în perioada preşcolară.Întrebarea sesiunii este: Cum putem crea un cadru care să le permită copiilor să înveţe lucrurile elementare legate de mersul la şcoală, la facultate, precum şi alte forme de educaţie?
Obiectivul sesiunii:
Găsirea unor moduri de sprijinire a abilităţilor cognitive şi a competenţelor sociale ale copiilor, care sunt necesare pentru învăţare.